Kościół pw. św. Anny w Lublińcu

Z e-ncyklopedia
Lubliniec Anna1.jpg
Lubliniec Anna2.jpg

W 1645 roku ziemię lubliniecką wraz z miastem i zamkiem nabył od cesarza Ferdynanda II Habsburga Andrzej Cellary.

Fundatorem kościoła pw. św. Anny był hrabia Andrzej Cellary, właściciel ziemi lublinieckiej. Pochodził on ze starego, mediolańskiego rodu szlacheckiego, osiadłego od XVI w. w Krakowie. Herb fundatora zachował się do dnia dzisiejszego w podstawie ołtarza głównego kościoła. Kościół pw. św. Anny został wybudowany w 1653 roku, trzy lata po wielkim pożarze Lublińca (1650 r.), po którym ocalały tylko trzy domy z drewnianej zabudowy miasta oraz murowany kościół parafialny pw. św. Mikołaja. Nowo ufundowany drewniany kościółek wzniesiono poza obszarem właściwego miasta, które było wówczas otoczone obronnym wałem ziemnym na terenie północno-zachodniego przedmieścia, które później nazywano „Przedmieściem św. Anny”.

Po śmierci fundatora kościółka, hrabiego Andrzeja Cellarego, która miała miejsce pomiędzy rokiem 1661 a 1669, spadkobiercą ziemi lublinieckiej został jego syn, hrabia Jan Ferdynand Cellary. Protokół powizytacyjny parafii św. Mikołaja z 1687 roku stwierdza, że w tym czasie w kościele pw. św. Anny odprawiano nabożeństwa już tylko 4 razy w roku: w Wielkanoc, Boże Narodzenie, Zesłanie Ducha Świętego oraz w dniu 26 lipca. Analogicznie stwierdza protokół powizytacyjny z 1720 roku. W 1727 roku Lubliniec przestał być własnością rodu Cellarych. W 1754 roku nastąpiła gruntowna przebudowa i odnowienie kościółka pw. św. Anny. W latach 1826-50 w kościele pw. św. Anny odprawiali nabożeństwa ewangelicy, na co zezwolił biskup wrocławski Emmanuel Schimonski pismem z dnia 10 lipca 1826.

W 1932 roku kościół pw. św. Anny został uznany za zabytek sztuki. Jego remont rozpoczął się dopiero w latach powojennych, z inicjatywy proboszcza parafii św. Mikołaja, ks. Józefa Dwuceta. W następnych latach kościół uległ dewastacji i groził zawaleniem, za zgodą władz kościelnych i konserwatora wojewódzkiego został w 1998 roku całkowicie rozebrany. W latach 1996-2004 dokonano rekonstrukcji na nowych fundamentach. W 1999 roku poddano zabiegom konserwatorskim obraz św. Anny z ołtarza głównego, a w 2000 roku cały ołtarz. 26 lipca 2004 kościół został poświęcony. Formalnie kościół pw. św. Anny należy do parafii św. Mikołaja w Lublińcu jako kościół filialny.

Bibliografia

J. Fikus, Krótka historia kościółka pod wezwaniem św. Anny w Lublińcu na tle dziejów miasta od 1645 do 1991, Lubliniec 1992.