Jan Paweł II w Katowicach

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biskup Herbert Bednorz już przy pierwszej okazji,którą była pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 roku, chciał Go zaprosić do Piekar Śląskich. Co więcej, odwiedzenie sanktuarium piekarskiego było osobistym życzeniem Ojca Świętego. Padł już nawet konkretny termin wizyty - 6 czerwca. Jednak ówczesny I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach Zdzisław Grudzień zdecydowanie sprzeciwił się tej inicjatywie i zorganizował „spontaniczną” akcję protestacyjną, polegającą na zbieraniu podpisów pod petycją protestacyjną do Rady Państwa – protestować mieli robotnicy Śląska i Zagłębia przeciwko planowanej wizycie Papieża na Śląsku. Piekary Śląskie - pomimo nalegań ze strony Kościoła - nie znalazły się w planie pielgrzymki. Wobec takiej sytuacji, Ślązacy zostali zaproszeni do Częstochowy na Mszę świętą, celebrowaną przez Ojca Świętego 6 czerwca 1979. Przybyło na nią kilkaset tysięcy mieszkańców Śląska.

W czasie II pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II, zgodnie z ustalonym planem, miał nawiedzić w dniach 16–23 czerwca 1983 Warszawę, Teresin (Niepokalanów), Częstochowę (Jasną Górę), Poznań, Piekary Śląskie, Wrocław, Górę Świętej Anny i Kraków. Z uwagi na problemy dojazdu oraz przewidywaną liczbę chętnych spotkania się z Ojcem Świętym, jako miejsce spotkania wybrano lotnisko w Katowicach. W planie wizyty w Katowicach - oprócz nabożeństwa na lotnisku - znalazło się także krótkie nawiedzenie przez papieża Katedry Chrystusa Króla oraz spotkanie z inwalidami pracy i głuchoniemymi.

Papież Jan Paweł II przybył do Katowic 20 czerwca 1983. Na spotkanie z nim przybyło, według zgodnych szacunków około 1,5 mln wiernych. Witali go ze strony kościelnej: biskup Bednorz i jego biskupi pomocniczy, ze strony państwowej: wojewoda katowicki, gen. Roman Paszkowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Zbigniew Messner i prezydent Katowic Edward Mecha. Papież po krótkim nabożeństwie wygłosił przemówienie nazwane później „Ewangelią pracy”. Następnie udał się do katedry katowickiej. Ta wizyta stała się swoistym podsumowaniem wieloletniej obecności kard. Karola Wojtyły - teraz papieża - w Piekarach Śląskich. Dla władz państwowych pielgrzymka stała się testem na nastroje panujące wśród robotników, krótko po zawieszeniu stanu wojennego. Przygotowanie papieskiej pielgrzymki, jej chociażby zewnętrzny wymiar, stało się również ukoronowaniem rządów biskupa Herberta Bednorza w Katowicach. Dwa lata później przeszedł na emeryturę, mieszkając aż do śmierci w 1989 roku w willi przy ul. Francuskiej.

Po 35 latach od tej historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Katowic 20 czerwca 1983 powstał film Cud na Muchowcu w reżyserii Szymona Oślizło. Dokument jest wspólną produkcją archidiecezji katowickiej i TVP Oddział w Katowicach. Opowiada o jej szczegółach, kulisach organizacji, przedstawia niepublikowane dotąd zdjęcia i relacje jeszcze żyjących świadków tego wydarzenia. Pierwszy pokaz tego obrazu odbył się 9 października 2018 w auli Wydziału Teologicznego w Katowicach.

Bibliografia

Wiktor Skworc, Kalendarium przygotowań do wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Katowicach, SSHT 16 (1983), s. 195-217; A. Rząsa, Wizyta Jana Pawła II w Katowicach w dniu 20 czerwca 1983 r. Przygotowanie i przebieg, Katowice 2007, praca mgr mps w Bibliotece WTL UŚ w Katowicach.


Cd. Gość Niedzielny - tygodnik | Powrót do spisu treści