Galbas Adrian

Z e-ncyklopedia

Galbas Adrian Józef SAC (1968-), arcybiskup archidiecezji katowickiej

Galbas-Adrian.png

Urodził się 26 stycznia 1968 w Bytomiu. W 1987 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1989, a śluby wieczyste 10 września 1993 w Zakopanem. W latach 1987-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 7 maja 1994 w Ołtarzewie. Po święceniach przez rok był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej oraz dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie objął funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, którą pełnił w latach 1998-2002. W 2002 roku został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie. Tam do 2003 roku pełnił funkcję Sekretarza ds. Apostolstwa. W latach 2002-2005 i 2008-2011 pełnił również funkcję radcy w zarządzie pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. W grudniu 2003 roku został ustanowiony proboszczem parafii św. Wawrzyńca w Poznaniu i na tym urzędzie pozostawał do 2011 roku. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat z teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 25 marca 2011 sprawował urząd przełożonego prowincjalnego w poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. 12 grudnia 2019 papież Franciszek mianował go nowym biskupem pomocniczym w diecezji ełckiej. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 w katedrze ełckiej. Głównym konsekratorem był bp Jerzy Mazur, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa: Pax Christi (Pokój Chrystusa). 4 grudnia 2021 został wyznaczony przez Stolicę Apostolską na stanowisko biskupa koadiutora w archidiecezji katowickiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich oraz jest członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

5 lutego 2022 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla podczas Mszy św. pod przewodnictwem abpa Wiktora Skworca abp koadiutor Adrian Galbas SAC rozpoczął pasterską posługę w archidiecezji katowickiej. 31 maja 2023 papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu abpa W. Skworca, i tym samym abp A. Galbas został siódmym rządcą diecezji katowickiej. Uroczysty ingres abpa Adriana Galbasa do katowickiej katedry Chrystusa Króla odbył się 17 czerwca 2023.

24 października 2023 Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że zgodnie z wolą papieża Franciszka abp Adrian Galbas został w diecezji sosnowieckiej administratorem apostolskim sede vacante (stolicy wakującej) do czasu powołania przez papieża nowego biskupa sosnowieckiego.

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 26.11.2023, w katowickiej katedrze Chrystusa Króla nuncjusz apostolski w Polsce abp Antonio Guido Filipazzi nałożył paliusz metropolicie katowickiemu.

Na 397. Zebraniu Plenarnym KEP w dniach 13-14 marca 2024 wybrany członkiem Rady Stałej oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.

Bibliografia

[1] (dostęp: 4.12.2021); [2] (dostęp: 5.12.2021); [3] (dostęp: 5.02.2022); Gość Niedzielny, 5 listopada 2023, nr 44/1646, Archidiecezja katowicka, s. I; [4] (dostęp: 26.11.2023)