Fyrnys Gerard

Z e-ncyklopedia

Fyrnys Jan Gerard CSsR (1932-1992)

Urodził się 23 grudnia 1932 w Gliwicach w rodzinie Ślązaka i Eduvigs Graciadei z pochodzenia Włoszki. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium redemptorystów w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1957 w Tuchowie. Był misjonarzem w Argentynie: proboszcz w Resistencia (1959-1979), a następnie w Margarita Belen (1979-1992). Przyczynił się do ukończenia budowy domu prowincjalnego w Argentynie. Dzięki jego staraniom w Resistencia powstało Centrum Opieki Społecznej, szkoła dla upośledzonych, szkoła nauki pisania na maszynie, szkoła szycia i haftowania. W Margarita Belen założył cegielnię pragnąc pomagać najbiedniejszym w nabywaniu materiałów budowlanych, poszerzył kościół parafialny i zbudował salkę katechetyczną, nabył karetkę pogotowia do dyspozycji sali pierwszej pomocy. Zmarł 18 kwietnia 1992 w Margarita Belen (Argentyna).

Bibliografia

E. Szopiński, Misja polskich redemptorystów w Argentynie, Rzym 2001; Judycki, Polscy duchowni w świecie, s. 100.