Furczyk Alojzy

Z e-ncyklopedia

Furczyk Alojzy SJ (1903-1992), brat zakonny

Urodził się 22 czerwca 1903 w Rudołtowicach k. Pszczyny w rodzinie Kiliana i Marii z d. Schmeiduch. Do jezuitów wstąpił 7 lutego 1929 w Starej Wsi. Pełnił funkcję sekretarza przy wydawnictwach jezuickich w Krakowie (1931-1935) i Warszawie (1935-1939). Podczas II wojny światowej został chwilowo wcielony do armii niemieckiej, następnie pracownik Oil Company w Czechowicach (1941-1945). Po wojnie sekretarz Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy w Krakowie (1945-1949), więzień okresu stalinowskiego (1949-1953), zakrystianin we Wrocławiu (1953-1955). Zasłużony kustosz Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1955-1992). Uporządkował i skatalogował archiwum, gromadził dokumentację z poszczególnych domów zakonnych, założył dział dokumentacji pontyfikatu Jana Pawła II, rozwijał dział mikrofilmowania i kopiowania dokumentów. Działacz charytatywny. Zmarł 21 kwietnia 1992 w Krakowie.

Bibliografia

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebień, Kraków 1996, s. 170; Jubileusz 60 lecia życia zakonnego br. Alojzego Furczyka, "Nasze Sprawy" 1989, nr 3, s. 17-21; L. Grzebień, Kazanie podczas pogrzebu śp. br. Alojzego Furczyka, "Nasze Sprawy" 1992, nr 5, s. 11-12; W. Obirek, Furczyk Alojzy (hasło), [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego, t. 1, s. 56-57; J. Sikorski, Jezuici Polscy przed komunistycznym wymiarem sprawiedliwości w Polsce w świetle materiałów śledczych i procesowych 1945-1989, Kraków 1997, s. 293-315.