Fronczek Franciszek

Z e-ncyklopedia

Fronczek Franciszek SDB (1868-1936)

Urodził się 29 marca 1868 w Rachelsdorf k. Namysłowa. Nowicjat odbył w Punta Arenas (Chile) w latach 1896-1897. Zmarł 14 czerwca 1936 w Santiago (Chile), w 69 roku życia i 39 ślubów zakonnych.

Bibliografia

M. Chmielewski, Pozaszkolna działalność misyjna salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910), "Seminare" nr 29 (2011), s. 289.