Foltek Grzegorz

Z e-ncyklopedia

Foltek Grzegorz

Pochodził z Gliwic, z zamożnej rodziny. Jego ojciec był radnym miejskim. Został proboszczem w Rybniku w 1650 roku, lecz zmarł dwa lata później.

Bibliografia

L. Musioł, Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku – monografia historyczna, mps 1963.