Fojcik Jan

Z e-ncyklopedia

Fojcik Jan (1888-1975), działacz społeczny, redaktor "Śpiewaka"

Urodził się 4 maja 1888 w Załężu w rodzinie robotniczej. Ukończył w Załężu szkołę elementarną, po której zdecydował kształcić się w zawodzie ślusarza.

Idąc śladem swoich kolegów, zapisał się do bytomskiego chóru "Jedność". Zaangażował się w pomoc Józefowi Wolskiemu, prezesowi chóru, w organizowaniu Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, który ostatecznie powstał w 1916 roku w Bytomiu. Był pomysłodawcą i współorganizatorem corocznych zlotów chórów polskich na Zadolu (dziś Katowice-Ligota). Pełnił funkcję redaktora czasopisma "Śpiewak Śląski" powstałego w 1920 roku, z ramienia Związku Kół Śpiewaczych. Publikował recenzje koncertów i artykuły poświęcone wizji przyszłości ruchów śpiewaczych.

Po podziale Górnego Śląska Związek przeniósł swą siedzibę do Katowic. Fojcik objął w nim stanowisko sekretarza do spraw technicznych. Utworzono wówczas także składnicę nut, a w 1929 roku wydawnictwo Związku - "Śląską Bibliotekę Muzyczną", z inicjatywy Jana Fojcika. Fojcik nie zaprzestał swej działalności na rzecz Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, nawet wtedy, gdy dotknęła go osobista tragedia - choroba gardła. Zajmował się wówczas zbieraniem materiałów do archiwum, pisaniem artykułów i szkiców historycznych. Najbardziej znaczącą pracą wydaną jeszcze za życia Jana Fojcika był zbiór źródeł monograficznych Materiały do ruchu śpiewaczego na Górnym Śląsku z 1961 roku.

Przeszedł na emeryturę w wieku 80 lat, jednakże wciąż aktywnie służył działaczom Związku swym doświadczeniem i wiedzą. Otrzymał za swą działalność społeczną wiele odznaczeń państwowych, wśród nich m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 23 grudnia 1975 w Katowicach.

Bibliografia

L. Szaraniec, Jan Fojcik (hasło), [w:] Znani i nieznani Katowiczanie. Wybór sylwetek zasłużonych dla miasta, red. L. Szaraniec, Katowice 1980, s. 23-25; R. Hanke, Słownik polskiego śpiewactwa Górnego Śląska od Wiosny Ludów do przełomu tysiącleci, Katowice 2001, 284-285.