Figołuszka Karol

Z e-ncyklopedia

Figołuszka Karol (1896-1983)

Urodził się 10 października 1896 w Zgoniu w rodzinie leśniczego Pawła i Zuzanny z d. Janas. Ukończył szkołę zawodową w Gliwicach gdzie zdobył zawód kowala. Po powrocie do rodzinnego Zgonia pracował na gospodarstwie. Był współinicjatorem , sekretarzem a później skarbnikiem powstałego w 1935 roku Komitetu Budowy Kościoła w Zgoniu. Gdy w 1940 roku Niemcy rozpoczęli akcję rekwirowania dzwonów kościelnych, udało mu się ukryć jeden z dużych dzwonów i mały zabytkowy dzwon, z wieżyczki szkolnej. W wyniku donosu jednego z mieszkańców został aresztowany przez gestapo i poddany uciążliwemu przesłuchaniu; za ukrycie dzwonów groziła mu kara śmierci. Ostatecznie jednak złożył oświadczenie, iż dzwon usunięto z wieży kościelnej z obawy przed zniszczeniami wojennymi. Po wojnie odtajniono akta gestapo i donosicielowi groziła kara śmierci, jednak Karol Figołuszka odstąpił od oskarżenia i uratował winnego przed takowym wyrokiem.

Przez kilka lat pełnił obowiązki sołtysa gminy Zgoń. Za przetrzymywanie w swoim domu prześladowanych duchownych m.in. ks. Jerzego Raszkę i bpa Herberta Bednorza przebywał w areszcie śledczym i musiał zrezygnować ze stanowiska urzędnika państwowego. Był inicjatorem i budowniczym szkoły, domu nauczyciela i remizy strażackiej w Zgoniu. Dzięki niemu gmina Zgoń została zelektryfikowana. Zmarł 18 lutego 1983 w wieku 87 lat. Miał żonę Annę z d. Kret i trzy córki.

Bibliografia

Z. Struchlik, Figołuszka Karol (hasło), [w:] Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, s. 68.