Faber Piotr

Z e-ncyklopedia

Faber Piotr (1637-1713), proboszcz w Bełku

Urodził się w 1637 roku w Sośnicowicach niedaleko Gliwic. Ukończył gimnazjum w Hradcu Morawskim; następnie zaś studiował filozofię i teologię moralną w Pradze. W 1666 roku przyjął święcenia kapłańskie i jeszcze w tym samym roku został proboszczem w Bełku. Prebendę, 8 czerwca 1666 otrzymał od Wojciecha Adalberta Holly, właściciela miejscowości. W nowej parafii w ciągu 21 lat - od 1666 do 1687 roku - 10 protestantów nawrócił na katolicyzm. Zmarł w 1713 roku w Bełku i tutaj został pochowany.

Bibliografia

H. Polak, Dzieje Bełku, Czerwionka-Leszczyny 2002, s. 125; Tenże, Dzieje Gierałtowic, Gliwice 1997, s. 179.