Dembiński Teodor

Z e-ncyklopedia

Dembiński Teodor CR (1880-1928)

Urodził się 8 września 1880 w Siemianowicach w rodzinie Franciszka i Walerii z d. Tileczek. Po ukończeniu szkoły ludowej i gimnazjum (uczył się we Lwowie i Krakowie) wstąpił w 1897 roku w Krakowie (wraz z młodszym bratem Pawłem) do Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Pierwsze śluby złożył w 1899 roku, wieczyste w 1903. Filozofię i teologię studiował w Rzymie (1899-1902), później w kolegium Franciszkanów w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim (1906-1907). Niższe święcenia przyjął w 1900 roku w Rzymie, a święcenia kapłańskie 4 listopada 1906 w Krakowie. W latach 1902-21 pracował jako wychowawca w prowadzonym przez Zgromadzenie internacie w Krakowie (1902-1906 jako wicerektor, 1912-1913 rektor), dodatkowo pracował jako katecheta w miejscowych szkołach. Działacz niepodległościowy, uczestnik kursów plebiscytowych w Wieliczce. Prezes, a później skarbnik TOZKP – swą postawą zdobył duże zaufanie społeczeństwa i księży oraz tych wszystkich, którzy składali hojne ofiary na rzecz wyzwolenia Śląska. Nie mogąc udostępnić uchodźcom ze Śląska domu zakonnego zmartwychwstańców mieszczącego się w Krakowie przy ul. Łobzowskiej (zamienionego na szpital wojskowy), kierował razem z ks. J. Rzymełką rodaków do innych klasztorów krakowskich i tam zagrzewał ich do przetrwania ciężkich chwil. Od 1921 roku we Lwowie jako rektor internatu, a od 1926 roku równocześnie przełożony domu. Zmarł na atak serca w Józefowcu 12 września 1928. Spoczął na Starym Cmentarzu w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

Z. Janeczek, Siemianowicki słownik biograficzny, Katowice 1996, s. 34; Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI - pocz. XX w.), opr. S. Jujeczka na podstawie kwerendy rzymskiej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem, Wrocław 2018, s. 226, nr 812; www.krzyz.siemianowice.pl/test/duszpasterze/siemianowiczanie.php