Cmentarz - Michałkowice

Z e-ncyklopedia
Michalkowice cmen1.jpg
Michalkowice cmen2.jpg
Michalkowice cmen3.jpg

Pierwotnie cmentarz parafii w Michałkowicach znajdował się wokoło kościoła. Nie wiemy jak wyglądał, ale zgodnie z przepisami kościelnymi powinien mieć parkan z gontowym daszkiem. Przy wizytacjach kościelnych stawiano zwykle pytanie, czy bydło ma dostęp na cmentarz i czy na cmentarzu nie bywają stawiane stragany podczas odpustów czy jarmarków. Na cmentarzu zwykle wznosiła się drewniana kostnica, w której składano kości zmarłych, wygrzebane przy kopaniu nowych grobów. Według L. Musioła, kostnica istniała na cmentarzu michałkowickim do połowy XVIII wieku. Cmentarz został poszerzony w 1833 roku. Już dwadzieścia lat później i ten cmentarz okazał się niewystarczający. Dlatego w 1854 roku w bliskiej odległości od kościoła założono nowy obszerny cmentarz, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Cmentarz dawny wokoło kościoła skasowano.

24 stycznia 1895 bytomski inżynier J. Wygasch zaprojektował kaplicę cmentarną, która miała kształt niewielkiego, parterowego budynku. Nie zachowała się do dnia dzisiejszego. Położona była obok istniejącej nadal neogotyckiej kaplicy ufundowanej przez rodzinę von Rheinbaben. Pod tą kaplicą ma się znajdować krypta grobowa rodziny Rheinbaben. Kaplica została poświęcona 16 czerwca 1903 i nosiła wezwanie św. Jerzego. W tej chwili pozbawiona wystroju wewnętrznego, czeka na odnowienie.

Na cmentarzu znajdują się groby rodziców bpa Czesława Domina, powstańców śląskich i rzadkie groby z pierwszej dekady XX wieku.

Groby duchownych

Bibliografia

L. Musioł, Michałkowice. Gmina i parafia, Siemianowice 2004, s. 102-103.