Arndt Augustyn

Z e-ncyklopedia

Arndt Augustyn SJ (1851-1925), redaktor, publicysta, wykładowca

Arndt Augustin.jpg

Urodził się 22 czerwca 1851 w Berlinie. Studiował teologię protestancką na Uniwersytecie w Berlinie. Konwertował do Kościoła katolickiego. Wstąpił do zakonu jezuitów, w którym przyjął święcenia kapłańskie 28 czerwca 1883. Uzyskał stopień doktora teologii i filozofii. Od 1 października 1909 był profesorem w Seminarium Duchownym w Widnawie, gdzie wykładał teologię moralną oraz socjologię. Opracował nowe wydanie niemieckie Wulgaty, które przez wiele lat było na zalecenie papieża Piusa X w powszechnym użyciu na terenie Niemiec. Opracował też konstytucje i reguły dla kilkunastu zgromadzeń zakonnych.

W latach 1898-1918 był redaktorem naczelnym czasopisma „Posłaniec Niedzielny” i jego niemieckiego odpowiednika „Katholisches Sonntagsblatt”, organu diecezjalnego Stowarzyszenia Świętej Rodziny. W ramach wspomnianych periodyków redagował również dodatki propagujące wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych, odpowiednio polskojęzyczną „Wstrzemięźliwość” i niemieckojęzyczny „Die Mätzigkeit”. Oprócz wymiaru duszpasterskiego i moralnego, których adresatami byli wszyscy czytelnicy, czasopisma te były skierowane do członków i sympatyków Bractw Wstrzemięźliwości w diecezji wrocławskiej. Był publicystą i pisarzem katolickim blisko związanym z kard. Georgiem Koppem. Ks. Józef Londzin określił go „powiernikiem” biskupa wrocławskiego. Ostatnie lata życia spędził na pracy duszpasterskiej w Czerniowcach (1923-1924) i Bukareszcie (1924-1925). Zmarł 21 lipca 1925 w Bukareszcie.

Bibliografia

Schematismus 1912, s. 339; J. Londzin, Historia generalnego wikariatu w Cieszynie, Cieszyn 1926, s. 61; "Gwiazdka Cieszyńska" 1925, nr 61.