Antlauf Jan

Z e-ncyklopedia

Antlauf Jan (1797-1881), proboszcz w Pawłowicach

Urodził się 20 stycznia 1797 w Opolu. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 kwietnia 1825 we Wrocławiu. W 1828 roku przybył do parafii św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach, a 27 listopada 1834 został wprowadzony w urząd. Brak umiejętności administrowania parafią zmusił ks. Antlaufa do rezygnacji z funkcji proboszcza. Do swojej śmierci pomagał przy katedrze we Wrocławiu. Zmarł 26 sierpnia 1881, w wieku 84 lat.