Adamski Józef

Z e-ncyklopedia

Adamski Józef (1937-2007)

Urodził się 17 grudnia 1937 w Łubnianach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 w Opolu. Był wikariuszem w następujących parafiach: Rogów Opolski (1963-1964), Opole-Groszowice (1964-1966), Olesno (1966-1968), Gliwice-Łabędy (1968-1972), Jasiona (1972-1973), Rogi - par. Koźle (1973). Jako samodzielny duszpasterz pracował w parafiach: Sidzina (1973-1975), Tuły (1975-1986), Olbrachcice (1988-1990), Turków i ex currendo Jakubowice (1990-1996). Od roku 2000 był rezydentem w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łubnianach. Zmarł 12 lutego 2007. Pochowany w Łubnianach.

Bibliografia

J. Chodura, Śp. ks. Józef Adamski, "Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" 62 (2007), nr 1-2, s. 77-78.