Św. Franciszek Salezy

Z e-ncyklopedia

Św. Franciszek Salezy (1567-1622), doktor Kościoła

Salezy.jpg

Urodził się 21 sierpnia 1567 na zamku Salezych w Wysokich Alpach w Sabaudii. Był dzieckiem głęboko religijnych rodziców, Franciszka, pana de Boisy, który był kasztelanem w Nouvelles i Franciszki z rodu Sionnz. Jako najstarszy z trzynaściorga rodzeństwa miał przejąć po ojcu dziedzictwo, stąd otrzymał staranne wykształcenie w kolegium w La-Roche-sur-Foren oraz w Annecy, a od 15 roku życia na paryskiej Sorbonie. Mając 11 lat przyjął tonsurę. Studiował filozofię i teologię oraz Pismo Święte i języki biblijne. Jednocześnie podjął studia prawnicze w Paryżu, a potem w Padwie, gdzie był kierowany przez jezuitę Antoniego Possewino. Studia zakończył pielgrzymką do sanktuarium w Loreto, gdzie złożył ślub czystości oraz pielgrzymką do grobów Apostołów w Rzymie. Po powrocie do domu przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa w Genewie (1593). Odtąd poświęcił się pracy duszpasterskiej i misyjnej, głównie wśród kalwinów w Cablais, wielu nawracając. W 1599 roku został mianowany biskupem pomocniczym, a trzy lata później biskupem Genewy. Nadal kontynuował działalność misyjną i duszpasterską, angażując się też w sprawy życia duchowego kapłanów i wiernych. Dwukrotnie spotkał się z królem Francji Henrykiem IV. Utrzymywał kontakty ze św. Wincentym a' Paulo i św. Joanną Franciszką de Chantal. Razem z nią założył zakon sióstr wizytek oraz popierał Bractwo Nauki Chrześcijańskiej. W nauczaniu prawd wiary posługiwał się katechizmem opracowanym przez kardynała Roberta Bellarmina. Zmarł nagle 28 grudnia 1622 w Lyonie, ze słowem Jezus na ustach i został pochowany w kościele wizytek w Annecy.

W 1661 roku został ogłoszony błogosławionym, a cztery lata później świętym. Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła (1887), a Pius XI patronem dziennikarzy i prasy katolickiej (1923). Św. Jan Bosko obrał św. Franciszka Salezego patronem swego zgromadzenia (salezjanie). Św. Franciszek Salezy pozostawił po sobie wiele dzieł teologicznych, pisanych w języku francuskim, m.in. Filotea, Kontrowersja i Teotym, a także około tysiąca listów.

  • W ikonografii jest przedstawiany w stroju biskupim, z księgą i piórem, w ręce trzyma serce przeszyte strzałą i otoczone cierniową koroną.
  • Wspomnienie liturgiczne przypada 24 stycznia.

Bibliografia

M. Banach, Szli święci przez Polskę, Warszawa 1954; Polscy święci, red. J. Roman, Warszawa 1984; Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin 2006.