Św. Franciszek Ksawery

Z e-ncyklopedia

Św. Franciszek Ksawery (1506-1552)

Urodził się 7 kwietnia 1506 na zamku Xavier w prowincji Navarra w Hiszpanii. Był synem Juana de Jasu, baskijskiego szlachcica, prezydenta Rady Królewskiej i Marii de Azpicueta. Na studiach w Paryżu zaprzyjaźnił się z bł. Piotrem Favre i św. Ignacym Loyolą. Wspólnie postanowili utworzyć nowy zakon, całkowicie oddany służbie Kościołowi, którego jedności zagrażała działalność Marcina Lutra i innych reformatorów. 15 sierpnia 1534, wraz z czterema innymi socjuszmi w Kaplicy Męczenników na Montmartre w Paryżu, złożył śluby zakonne, dając początek Towarzystwu Jezusowemu, czyli zakonowi jezuitów. W 1540 roku zakon zatwierdził papież Paweł III. W 1537 roku Franciszek przyjął święcenia kapłańskie i wraz z braćmi z zakonu poświęcił się pracy duszpasterskiej i charytatywnej w ubogich dzielnicach Rzymu. Na prośbę króla Portugalii o posłanie misjonarzy do Indii, za zgodą św. Ignacego udał się do Indii z mandatem wysłannika królewskiego i legata papieskiego. W drodze ciężko zachorował, lecz Bóg przywrócił mu zdrowie, by mógł spełnić podjętą misję wśród pogan w dalekiej Azji - w Goa, na Cejlonie, w Indiach i Japonii. Wszędzie umacniał w wierze grupki chrześcijan i pozyskiwał dla Chrystusa wielu nowych wyznawców wśród pogan. W Goa założył seminarium duchowne dla kształcenia misyjnych kapłanów. Tworzył parafie i diecezje. Ostatnim celem jego misyjnych pragnień były Chiny, wrogo nastawione do wszelkiej interwencji europejskiej. Św. Franciszek Ksawery dotarł do wyspy Sancian, ale żaden kapitan nie chciał płynąć dalej z powodu kary śmierci grożącej za wkroczenie na terytorium Chin. Tutaj 3 grudnia 1552, wskutek nieprzychylnego klimatu i ciężkiej choroby zmarł. Nawrócił kilkadziesiąt tysięcy pogan i przygotował kraje Dalekiego Wschodu na przyjęcie standardowej administracji kościelnej. Pozostawił po sobie liczne listy, pełne apostolskiej gorliwości. Ciało św. Franciszka Ksawerego, nienaruszone mimo upałów i wilgoci, po kilku miesiącach przewieziono do portugalskiej prowincji Goa i umieszczono w ołtarzu w kościele jezuitów. Część relikwii (ramię) znajduje się w jezuickim kościele Il Gesu w Rzymie. Beatyfikacji misjonarza dokonał papież Paweł V (1619), a jego kanonizacji papież Grzegorz XV, łącznie z kanonizacją św. Ignacego Loyoli oraz św. Filipa Nereusza, św. Teresy z Avila i św. Izydora Oracza (1622).

Św. Franciszek Ksawery został w 1910 roku ogłoszony patronem dzieła Rozkrzewiania Wiary, a od 1927 roku jest, wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus, głównym patronem misji katolickich. Jest szczególnie czczony w Hiszpanii i w Rzymie oraz w miejscowościach, gdzie apostołował (Goa, Indie, Cejlon, Japonia) i w Sancian, gdzie zmarł. Ma też swoje sanktuaria w Polsce.

  • Wspomnienie liturgiczne przypada 3 grudnia.

Bibliografia

M. Banach, Szli święci przez Polskę, Warszawa 1954; Polscy święci, red. J. Roman, Warszawa 1984; J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1969; W. Zaleski, Święci na każdy dzień , Warszawa 1998.