Silesia Superior R. 1 (2012) z. 1

Artykuły

Recenzje i omówienia

  • Rudolf Brom, Nauczanie pasterskie Biskupa Katowickiego Stanisława Adamskiego (1930-1967), nakład własny, Katowice 2009, ss. 319. ISBN 978-83-7593-037-5
  • Strajki w Polsce w XX wieku, pod red. Ryszarda Gryza, wyd. DiG, Warszawa 2011, ss. 476, ISBN 978-83-7181-722-9.
  • Franciszek Blachnicki, Charyzmat i Wierność: Do Ruchu Światło-Życie z obczyzny 1981-1984, Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji, Carlsberg 1985.
  • Józefa Matejek, Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Kraków 2008

Wydarzenia

  • Biskup August Hlond i jego diecezja, Katowice 7 XI 2012
  • Pius XI., Österreich und die „kleinen katholischen Nationen“ Europas, Wien 22/23 November 2012
  • Metody zwalczania Kościoła Katolickiego w Polsce Ludowej 14 XII 2012
silesia_superior/r._1_2012_z._1.txt · ostatnio zmienione: 2020/02/09 13:56 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0