Zuzanna Olszewska – Uniwersytet Śląski

MIŁOŚĆ W SIECI, CZYLI WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI INTERNETU W CELU NAWIĄZYWANIA NOWYCH ZNAJOMOŚCI

Summary: The article is about a network relationships. Nowadays where rush and lack of time are the main elements of modern man’s life, dating sites are a great convenience in making friends because you can save time and use them show time of day anywhere. Most of the people even if they have never had an account on the dating site, They are able to list several names dating sites like Tinder, Badoo et cetera. It shows how the current are topic of dating sites.

Internet w swoim pierwotnym kształcie wyglądał zupełnie inaczej, niż w dniu dzisiejszym. Na początku nie był on przeznaczony w celu łączenia ludzi, dopiero z czasem zaczęto wykorzystywać go do komunikacji, po to aby nawiązywać kontakt oraz budować relacje z innymi. Rozwój Internetu niewątpliwie związany jest z zaskakującym tokiem ewolucji technologicznej. Aktualnie wirtualny świat zbiega się z obszarem życia codziennego, mimo iż twórcy Internetu nie spodziewali się, że społeczeństwo zacznie wykorzystywać to medium do osobistych celów towarzyskich, jak i do poszukiwania miłości. Sieć stworzyła nowe perspektywy w nawiązywaniu nowych relacji. Nie tylko upraszcza i uzupełnia znajomości bezpośrednie, ale również jest miejscem, w którym można rozpocząć zupełnie nowe relacje. Relacje rozpoczęte w sieci mogą pozostać relacjami online, bądź z czasem przekształcić się w relacje offline.

Komunikacja i poszukiwanie partnera w sieci

Komunikowanie istnieje od momentu, kiedy społeczeństwo zaczęło przebywać w grupach. Współcześnie nie ma społeczeństw, w których ludzie nie komunikują się między sobą. Możliwość kontaktowania się z innymi ludźmi jest podstawą funkcjonowania cywilizacji. Współcześnie społeczność posiada nowe instrumenty, którymi może posłużyć się w celu sprawniejszej komunikacji. Poprzez rozwój nowych mediów człowiek może wysyłać informacje z jakiegokolwiek miejsca na świecie, a Internet stał się nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Pozwala nie tylko na natychmiastowy dostęp do informacji, ale również jest on najefektywniejszym środkiem masowego przekazu1).

Obecnie cywilizację opisują takie cechy, jak: zabieganie, brak czasu, czy brak poczucia bezpieczeństwa. Spowodowane jest to energicznym rozkwitem gospodarki rynkowej, ale również dynamicznym rozwojem w dziedzinie nowych technologii. Aktywny rozwój dotyczy także sfery tradycyjnej. Zwyczajne, personalne spotkania rodzinne lub koleżeńskie ulegają powolnej niwelacji i niejednokrotnie ograniczają się do kontaktu telefonicznego, czy internetowego. Podstawowym środkiem komunikacji stają się media masowe czy Internet. W związku z tym społeczeństwo oszczędza czas, który w dzisiejszych czasach jest na wagę złota2).

Środowisko Internetu jest bardzo rozbudowanym obszarem, w którym można szukać partnerów do różnego typu zachowań intymnych. Związek emocjonalny, początkowo ograniczony do sieci, w trakcie rozwoju i trwania może zostać rozwinięty o cyberseks lub może przeobrazić się w relacje offline. Równie osoby, które poszukiwały nieokreślonych przyjemności, mogą zdecydować się na związek w sieci lub poza nią3).

Związki uczuciowe, ograniczające się do sieci

Bliskość fizyczna od zawsze postrzegana jest jako pozytywny aspekt zarówno w inicjowaniu, jak i podtrzymywaniu relacji uczuciowych. Odległość komplikuje wykonywanie czynności normalnych dla osób darzących się uczuciem. Związki na odległość polegają na imaginowaniu sobie bliskości, albo spodziewaniu się, że taka bliskość nastąpi w niedalekiej przyszłości4).

Komunikacja za pośrednictwem komputera uznawana jest za banalniejszą aniżeli komunikacja bezpośrednia - owe „braki” nie muszą być jednak przeszkodą przy budowaniu bliskości. W niektórych rodzajach komunikacji ludzie mają możliwość przekazania informacji w sposób pełniejszy i bardziej osobisty. Wiadomość tekstowa może przekazać więcej informacji niż rozmowa twarzą w twarz z inną osobą. Relacje online cechuje większy stopień anonimowości oraz większa otwartość, która występuje szybciej i jest prawdziwsza niż w trakcie spotkań osobistych. Z większą łatwością przychodzi otworzenie się przed obcą osobą, której się nie widzi. Pewność, że w każdym momencie można zniknąć z sieci i pozostać nieznanym zmniejsza lęk przed kompromitacją, czy pogardą. W Internecie użytkownicy mogą nieograniczenie wyrażać swoje myśli, uczucia, przybliżyć się emocjonalnie, nie narażając się na zawstydzenie5).

Cyberflirt i cyberseks

Przyjemność i swoboda romansów w sieci akcentują ich podobieństwo do flirtowania. Flirt dokłada życiu pikanterii, wywołuje ciekawość, pobudza wyobraźnię i dowcip. Flirtowanie tworzy luźną, spokojną i przyjemną atmosferę. Romansowanie nie oznacza czynności o charakterze seksualnym, tylko subtelny wstęp do niej lub jej namiastkę. Cyberflirt oferuje spokojny i frywolny rodzaj komunikacji seksualnej, bez kluczowych zamiarów, za pośrednictwem Internetu. Cyberprzestrzeń kojarzona jest z flirtowaniem, ponieważ wiele romansów w sieci przypomina flirt, ale również Internet jest miejscem, gdzie ułatwione jest jego przeżycie. Ludzie, którzy w relacjach offline są skrępowani, niepewni i spięci, mogą się rozluźnić i czerpać przyjemność z takich rozmów. Flirt polega na wiadomościach pozawerbalnych, które w sieci nie mogą być wprost rejestrowane, stąd użytkownik musi odtworzyć swoje ciało w cyberprzestrzeni poprzez jego dokładny opis. Umiejętne posłużenie się językiem w celu dokładnego opisania swojego ciała jest pożądane wśród osób szukających partnera do uprawiania cyberseksu6). Seksualne związki w sieci mogą być czasami bardziej namiętne i szalone niż w prawdziwym życiu. Niesprawdzone informacje na temat partnera podnoszą poziom ekscytacji, podobnie jak dokładne opisy, które pobudzają wyobraźnię i prowadzą do podniecenia. Należy jednak pamiętać, iż ekscytujący charakter Internetu może być jednak niebezpiecznym obszarem, w którym można łatwo się zatracić i zignorować zagrożenie. Cyberseks może przypominać nową zabawkę lub nawet spożywanie używek, ponieważ prowadzi do nowych doznań i przyjemności, należy pamiętać że taka droga dostarczania sobie zadowolenia może prowadzić do uzależnienia7).

Zagrożenia czyhające na użytkowników sieci, dotykają osób, które są jej najczęstszymi bywalcami. W przypadku użytkowników portali randkowych, najbardziej narażone na zagrożenia są osoby, które szukają miłości, przyjaźni w sieci. Takie osoby poświęcają dużą ilość czasu na rozmowach z innymi użytkownikami lub przeglądaniu ich profili na portalach randkowych8).

W badaniach podjętych nad uzależnieniami od komputera i sieci internetowej wyróżnionych zostało pięć rodzajów uzależnień związanych z siecią. Pierwszym rodzajem uzależnienia od sieci jest erotomania internetowa. Charakteryzuje się ona uzależnieniem od rozmów lub cyberseksu na czacie dla osób dorosłych. Kolejnym rodzajem uzależnienia jest socjomania internetowa, która polega na uzależnieniu od wirtualnych znajomości z cyberkochankiem lub cyberpartnerem, na przykład nadmierne korzystanie z chatu bądź poczty elektronicznej. Trzecim rodzajem jest ogólne uzależnienie od sieci internetowej. Polega ono na uzależnieniu od wszelkich czynności w sieci, na przykład zakupy online, gry komputerowe czy hazard w Internecie. Czwartym rodzajem jest przeciążenie informacyjne, czyli kompulsywne poszukiwanie informacji w sieci. Ludzie nagminnie wykorzystują Internet do wyszukiwania informacji - często takich które są oczywiste. Ostatnim rodzajem jest uzależnienie od komputera, podobnie jak poprzednie uzależnienia, jest związane głównie z uzależnieniem od programowania komputerowego lub uzależnieniem od grania na komputerze9). Cyberprzestrzeń powinna być dopełnieniem życia codziennego, a nie w pełni je zastępować. Społeczeństwo mimo wielu pokus w cyberprzestrzeni, powinno starać się korzystać z Internetu w umiarkowanym czasie10).

Aplikacje i portale randkowe

Temat randkowania i miłości jest człowiekowi szczególnie bliski, a w sieci wciąż rośnie liczba portali randkowych, co powoduje również wzrost liczby ich użytkowników. Udowodnione jest, że osoby, które nigdy nie były użytkownikami portali randkowych, są w stanie wymienić nie tylko najbardziej znane portale, ale również wymienić ich zalety i wady. Pokazuje to, jak bardzo współczesnym tematem jest nawiązywanie znajomości w sieci. Współczesny rynek oferuje wiele możliwości internetowego randkowania, jednak najpopularniejszymi aplikacjami i portalami randkowymi są: Tinder, Badoo, eDarling oraz Sympatia.

Tinder to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji randkowych. Jest to aplikacja, która w głównej mierze stworzona jest do celów towarzyskich. Posiadanie aplikacji dostarcza sporo możliwości w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami, którzy przebywają w obrębie naszej lokalizacji. Tinder jest, jak jedna, wielka loteria, której zwycięzcy to posiadacze najładniejszych zdjęć. Jest to jednak tak wielka baza użytkowników, że każdy w szybkim czasie zapomni o samotności11).

Badoo to druga z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji. Niesie ze sobą przesłanie, że każdy użytkownik znajdzie na portalu swoją bratnią duszę. Podobnie, jak w poprzedniej aplikacji, badoo używa lokalizacji w celu dopasowania użytkowników na podstawie ich położenia 12). EDarling to jeden z liderów na rynku randek online. Portal gwarantuje, że jest to strona dla singli, którzy wiedzą, czego chcą oraz dla osób, które pragną zbudować trwały związek13).

Sympatia to jeden z największych portali randkowych w Polsce. Sympatia, jako jeden z niewielu portali, swoje działania przenosi poza sieć, poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów oraz wykładów, które umożliwiają poznanie offline innych użytkowników portalu. Strona posiada specjalną zakładkę „Imprezy dla singli”, która przedstawia wszystkie takie wydarzenia14).

Najczęstszym powodem zakładania profili na portalach randkowych jest chęć znalezienia wartościowej znajomości lub po prostu chęć zabicia czasu, czy forma rozrywki. Ważnym aspektem tworzenia takiego profilu są czynniki, które mają do nas przyciągnąć jak największą liczbę potencjalnych partnerów. Podsumowując, dobra prezentacja na tego typu portalach jest podstawą do otwarcia furtki w celu rozpoczęcia jakichkolwiek znajomości. Badania potwierdzają, że najbardziej zauważalnym elementem profilu jest zdjęcie użytkownika, ponieważ to ono jest wyświetlane w pierwszej kolejności. Nie jest jednak przesądzone, że użytkownicy bez zdjęć nie mają szans na powodzenie. Należy pamiętać iż kreatywny opis własnej osoby jest podstawą tworzenia relacji.

Wzajemny pociąg w świecie wirtualnym występuje i posiada wiele cech wspólnych z pociągiem odczuwalnym w prawdziwym życiu. Występuje pięć przejawów pociągu do partnera zarówno w relacji offline, jak i relacji online. Są nimi: 1) Bliskość – fundament rozwoju pociągu interpersonalnego w świecie offline. W relacjach online definiowany jest w kategoriach psychicznych, a nie w fizycznych. Bardzo często wielu internetowych partnerów jest od siebie oddalonych o wiele kilometrów - mimo to deklarują, że są nierozłączni. Bliskość mentalną można wymierzyć systematycznością, długością oraz poziomem intymności rozmów partnerów. Tak, jak w stosunkach rzeczywistych, gdy obecność fizyczna wzmaga pociąg, regularny kontakt online nasila pozytywne odczucia do drugiej osoby. 2) Autoprezentacja – w relacjach w świecie realnym głównie dotyczy wyglądu zewnętrznego, ponieważ powodem zainteresowania jest atrakcyjność fizyczna. W sieci wygląd zewnętrzny jest mniej ważny, dlatego autoprezentacja polega na opisie siebie, a użytkownicy portali randkowych mogą zachować większą kontrolę nad własnym wizerunkiem. Można wyodrębnić kilka najważniejszych cech, jakie nie mają nic wspólnego z atrakcyjnością fizyczną, oraz takie które są skuteczne w przyciąganiu płci przeciwnej. Są to: empatia, dobre wychowanie, poczucie humoru czy chęć niesienia pomocy. Wszystkie z wymienionych cech można wykorzystać w komunikacji online. 3) Podobieństwo – ważną rolę odgrywa w relacjach online, użytkownicy portali randkowych odczuwają większy pociąg do osób podobnych pod istotnymi aspektami, takimi jak: wiek, wykształcenie, pochodzenie. Łatwiej więc odnaleźć podobieństwo w znajomościach internetowych, gdyż ludzie o nich informują. Związki w sieci polegają głównie na rozmowach, dlatego podobieństwo zazwyczaj dotyczy wartości niefizycznych. 4) Wzajemność – następna cecha, która ma zasadnicze znaczenie w odczuwaniu przyciągania w świecie online. Wzajemność najmocniej można dostrzec w cybermiłości, która składa się z kilkugodzinnych, codziennych konwersacji. 5) Oczekiwania i idealizowanie – to typowe cechy dla romantycznych związków offline. Idealizowanie drugiej połówki powoduje uatrakcyjnienie jej w naszych oczach, a pozytywne nastawienie, które współwystępuje z samooceną odczuwane jest także wobec bliskich nam osób. Przeświadczenie i idealizacja mają również ogromny wpływ w związkach online, w których posiada się mniejszą wiedzę na temat partnera oraz trudniej jest znaleźć na jego temat pozytywne informacje. Z większą łatwością można zinterpretować pozytywnie informacje niejednoznaczne czy tajemnicze, aniżeli jednoznaczne lub pewne15).

Zakończenie

Portale randkowe stają się miejscem, w którym ludzie poszukują bliskiej osoby, z którą będą mogli stworzyć obiecującą relację. Decyzja o założeniu konta na stronie często podejmowana jest pod wpływem chęci znalezienia drugiej połówki lub po prostu w celach rozrywki. Narzędzia dostępne na portalach randkowych ułatwiają wyszukiwanie profili, przeglądanie ich, a w późniejszym etapie selekcję osób w celu wyboru najbardziej atrakcyjnych użytkowników. Portale randkowe są miejscem nawiązywania nowych relacji, ale także miejscem tworzenia swojego wizerunku oraz instrumentem do zaspokajania swoich potrzeb. Choć sceptycy twierdzą, iż Internet nie jest odpowiednim miejscem do budowania prawdziwych relacji, okazuje się jednak, że związki powstające za pośrednictwem komputera mogą być głębokie i uczuciowe, a użytkownicy portali często z powodzeniem rozpoczynają nowe znajomości, które w późniejszym czasie przenoszą do świata offline, tworząc trwałe i zadowalające relacje. W dobie dzisiejszego świata, gdzie pośpiech oraz brak czasu są głównymi elementami życia współczesnego człowieka, portale randkowe są dużym udogodnieniem w nawiązywaniu znajomości, ponieważ można zaoszczędzić czas oraz korzystać z nich o każdej porze, w dowolnym miejscu.

Bibliografia

  1. Ben-Ze’ve A., Miłość w Sieci. Internet i emocje, tłum. A. Zdziemborska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
  2. Kacprzak K., Leppert R., Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.
  3. Sommer H., Komunikowanie się przez Internet - Ekonomia i Nauki Humanistyczne, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej” nr 286, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012.
  4. Whitty M.T., Carr A.N., Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych, tłum. T. Kościuszek, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2009.

Bibliografia stron internetowych

  1. https://badoo.com/team/, [dostęp: 29.12.2019].
  2. Woronowicz B. T., Uzależnienie od komputera i sieci (siecioholizm), https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/74360,uzaleznienie-od-komputera-i-sieci-

siecioholizm, [dostęp: 29.12..2019].

  1. Ziemowska S., Tinder – co to jest i jak działa aplikacja randkowa, o której wszyscy mówią, http://softonet.pl/publikacje/rzuty_okiem/Tinder-aplikacja.randkowa.o.ktorej.wszyscy.mowia,1922.[dostęp: 29.12.2019].
1)
H. Sommer, Ekonomia i Nauki Humanistyczne, [w:] „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, zeszyt 19 (nr 4/2012), Oficyna Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej, s. 79
2)
K.Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Impuls, Kraków 2013, s. 11.
3)
Ibidem, s.49.
4)
A. Ben-Ze’ev, Miłość w sieci. Internet i emocje, Rebis, Poznań 2005, s. 70 -71.
5)
Ibidem, s. 48 - 53.
6)
M. Whitty, A. Carr, Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych, tłum. T. Kościuszek, GWP, Gdańsk 2009, s. 84 - 86.
7)
A. Ben-Ze’ve, Miłość w sieci…, s. 104 - 105.
8)
K.Kacprzak, R. Leppert, Związki miłosne w sieci…, s. 65.
9)
B. T. Woronowicz, Uzależnienie od komputera i sieci (siecioholizm), https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/74360,uzaleznienie-od-komputera-i-sieci- siecioholizm, [dostęp: 29.12..2019].
10)
A. Ben-Ze’ve, Miłość w sieci…, s. 38.
11)
S. Zimowska, Tinder – co to jest i jak działa aplikacja randkowa, o której wszyscy mówią, http://softonet.pl/publikacje/rzuty_okiem/Tinder-aplikacja.randkowa.o.ktorej.wszyscy.mowia,1922 [dostęp: 29.12.2019].
12)
https://badoo.com/team/, [dostęp: 29.12.2019].
15)
A. Ben-Ze’ve, Miłość w sieci…, s. 203 - 204.
silesia_superior/milosc_w_sieci.txt · ostatnio zmienione: 2020/02/09 13:56 (edycja zewnętrzna)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0