Silesia Superior

- czasopismo elektroniczne, ukazujące się z częstotliwością półroczną.

Zostało stworzone z myślą nie tylko o studentach teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, stając się propozycją forum wymiany myśli, na którym zostaną zaprezentowane najlepsze prace cząstkowe powstające jako pisemne zaliczenia różnych przedmiotów na wydziale. Dotychczasowa forma zaliczeń ma bowiem charakter ulotny. Same prace zaliczeniowe po spełnieniu swojego zadania są zwykle niszczone. Z jednej strony za wcześnie na publikację w tradycyjnej, drukowanej formie; a z drugiej niepowetowaną szkodą pozostaje bezpowrotne usunięcie tekstów z komputera. Istnieje bowiem zawsze możliwość prezentacji najlepszych, co wcale nie oznacza w pełni dojrzałych pod względem naukowym prac. Publikacja w czasopiśmie elektronicznym - bez dodatkowych kosztów - wydaje się najlepszym sposobem zmobilizowania młodych adeptów nauki do podnoszenia kwalifikacji stawianych twórczości naukowej.

Redaktorzy

  • ks. prof. Jerzy Myszor - Katowice
  • ks. dr hab. Damian Bednarski - Katowice
  • dr Gabriela Matuszkiewicz - Warszawa
  • mgr Anna Gudzik - Katowice
  • dr Grzegorz Ploch - Berlin
  • dr Jacek Żurek - Warszawa

Recenzenci

Recenzenci: nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia i zlecający prace pisemne; opiniują i decydują o publikacji pracy. Z inicjatywą publikacji w czasopiśmie może wystąpić prowadzący wykłady i ćwiczenia, lub też sam zainteresowany, po uzyskaniu zgody swego wykładowcy.

redakcja.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/07 10:31 przez admin
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0