Wandrasz Rudolf

Z e-ncyklopedia

Wandrasz Rudolf (1912-1974), proboszcz w Goczałkowicach Zdroju

Urodził się 5 stycznia 1912 w Brzezinach Śląskich w rodzinie Ignacego, dozorcy w warsztatach elektrycznych, i Wiktorii z d. Steinert. Do katolickiej szkoły powszechnej uczęszczał w Brzezinach Śląskich. Następnie uczył się w Klasycznym Gimnazjum w Szarleju, gdzie w 1932 roku zdał egzamin dojrzałości. Jako gimnazjalista należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach. We wrześniu 1937 roku otrzymał na tę placówkę stały dekret wikariuszowski. Krótko po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i przez osiem tygodni przebywał w więzieniu. Od lutego 1940 roku pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Załężu. W sierpniu 1944 roku został przeniesiony w charakterze wikariusza do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W marcu 1946 roku bp S. Adamski powierzył mu ponadto urząd notariusza Sądu Biskupiego w Katowicach. W marcu 1949 roku został mianowany administratorem, a kilka lat później proboszczem w parafii św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju. W 1971 roku na skutek pogarszającego się stanu zdrowia, przeszedł na emeryturę. Zmarł 4 kwietnia 1974 roku w Goczałkowicach i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Rudolfa Wandrasza; Represje wobec duchowieństwa, s. 58, 190; W. Korzeniowska, Wandrasz Rudolf (hasło), [w:] Słownik Biograficzny Ziemi Pszczyńskiej, s. 302-303; Martyrologium, s. 212; Wandrasz Rudolf (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 252.