Vogt Ludwik

Z e-ncyklopedia

Vogt Ludwik (1854-1935), proboszcz w Ćwiklicach, dziekan

Vogt Ludwik.jpg
na cmentarzu w Ćwiklicach

Urodził się 4 grudnia 1854 w Górze nad Wisłą, w powiecie pszczyńskim, jako pierwszy syn kierownika szkoły Leopolda Vogta i Antonii z d. Schneider. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Raciborzu, następnie w gimnazjum we Wrocławiu, gdzie 12 sierpnia 1876 złożył maturę. Pomimo rozgorzałej już walki kulturalnej zapisał się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje studia musiał zakończyć w Pradze Czeskiej, gdzie 11 lipca 1880 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Fryderyka de Schwarzenberg. Prymicje odprawiał zagranicą, w Brzeszczach Krakowskich. Po prymicjach przyjął go ks. prob. Schnapka z Mikołowa. Swoje obowiązki kapłańskie wykonywał potajemnie i w ciągłym niebezpieczeństwie uwięzienia. Dopiero w 1884 roku został oficjalnie ustanowiony wikarym w parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

25 listopada 1888, po śmierci ks. Bertholda Schillera, otrzymał instytucję kanoniczną na parafię św. Marcina z Tours w Ćwiklicach. Zadbał tam między innymi o gruntowne odnowienie kościoła i probostwa. Jako pierwszy na Górnym Śląsku sprowadził polskich misjonarzy (Misjonarzy Świętej Rodziny) z Krakowa na misje we wrześniu 1898 roku. W okresie międzywojennym opiekował się w parafii Ćwiklickiej licznymi bractwami i związkami kościelnymi. 1 października 1907 został mianowany dziekanem dekanatu pszczyńskiego. 15 grudnia 1910 poświęcił kościół św. Jerzego w Goczałkowicach. Obowiązki dziekana pełnił przez 26 lat, do czerwca 1933 roku.

Ks. Vogt był wizytatorem nauki religii w szkołach powszechnych w Goczałkowicach, Miedźnej i Woli. W 1920 roku kard. Adolf Bertram mianował go radcą duchownym, a w 1926 roku bp A. Hlond - kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Katowickiej. Po przejściu na emeryturę w 1935 roku przeniósł się z Ćwiklic do domu ss. boromeuszek w Pszczynie, którego był współfundatorem. Przebywał tam tylko kilka miesięcy. Zmarł 13 listopada 1935 w Pszczynie. Został pochowany 16 listopada na cmentarzu świętej Jadwigi w Pszczynie. W 1943 roku trumnę przeniesiono na cmentarz w Ćwiklicach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Ludwika Vogta, AO Ćwiklice, t. 1 (1894 – 1989); Zestawienie bractw – 1923; Schematyzm 1932; Nekrolog, WD 1935, nr 12, s. 433; GN 1927, nr 26, s. 10; WD 1926, nr 9, s. 64; GN 1930, nr 30, s. 8; J. Myszor, Historia diecezji, s. 111; D. Bednarski, 100-lecie kościoła św. Jerzego w Goczałkowicach-Zdroju, s. 7.