Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Z e-ncyklopedia
obraz MB Fatimskiej w Turzy

8 grudnia w Kościele katolickim obchodzona jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dogmat wiary ogłoszony 8 grudnia 1854 przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus. Przesłanie tego dogmatu mówi, że Najświętsza Bogarodzica Maryja od pierwszej chwili swego poczęcia była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa Zbawiciela dla rodzaju ludzkiego.

Historia dogmatu jest bardzo długa. Ojcowie Kościoła nazywali Maryję czystą, nieskalaną, niewinną. Pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z połowy VIII w., kiedy to w Kościele greckim 9 grudnia, czczono poczęcie ze świętej Anny, matki Theotokos. Św. Jan z Eubei (wyspa na Morzu Egejskim), mnich żyjący w VIII wieku, wśród dziesięciu świąt maryjnych wspomina również o święcie poczęcia Maryi. Wzmianka o uroczystości znajduje się również w kanonie św. Andrzeja z Krety (+740). Na przełomie XII/XIII w. w kościołach wschodnich obchodzono wigilię święta 8 grudnia. W Kościele zachodnim pierwsze bezsporne wzmianki o obchodzie święta pochodzą z X-XI w. (mszał biskupa Leofryca z Exeter, Kalendarz z Winchester). Wprawdzie z IX w. pochodził napis wyryty w Neapolu na marmurowym kalendarzu pod datą 9 grudnia: „CCEPTIO S. ANNE MARIE VIR”, jednakże był on przejawem wpływów greckich w rejonie Kampanii. Do obchodzenia tego święta zachęcał papież Leon IX (synod w Vercelli, 1050). Dzięki zasługom bł. Dunsa Szkota przyjęto, że Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego prewencyjnie. To, co w człowieku dokonuje chrzest, w Maryi dokonał Duch Święty w czasie Jej poczęcia. Papież Sykstus IV urzędowo zatwierdził to święto w 1476 roku bullą Cum praeexcelsa i nakazał świętować jego oktawę w diecezji rzymskiej, a następnie w 1708 roku papież Klemens XI rozszerzył na cały Kościół. Warto również wspomnieć, że sama Maryja podczas objawień (św. Katarzyna Laboure 1830, Lourdes 1858, Gietrzwałd 1877, Fatima 1917) akcentowała, iż jest Niepokalanym Poczęciem. W ten sposób nie tylko potwierdziła ogłoszenie dogmatu o Jej Niepokalanym Poczęciu, ale dała także do zrozumienia, jak drogi jest Jej ten przywilej i łaska. Na Placu Hiszpańskim w Rzymie na pamiątkę ogłoszenia dogmatu wystawiono figurę Niepokalanego Poczęcia. Od tego czasu papieże 8 grudnia składają u jej stóp wiązanki kwiatów.

  • Uroczystość obchodzona jest 8 grudnia.

Zobacz również: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Parafie Niepokalanego Poczęcia NMP na terenie Archidiecezji Katowickiej

Bibliografia

[Bénédictins de Paris], Vies des Saints et des bienheureux, Paris 1959, T. XIII, s. 264-268; P. de Meester, La festa della concezione di Maria S. nella Chiesa greca, Bessarione, IX-X, s. 89-102 (cz. I), XI-XII, s. 201-212, 271 (cz. II), 1904; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998, s. 18; Z. Ziólkowski, Biblijny komentarz do godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, wyd. Adam, 2009; M. Masini, Święta maryjne, wyd. Salwator, Kraków 2002.