Urban Karol

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Urban Karol (1864-1923), proboszcz w Sadowie

Urban Sadow2.jpg

Urodził się 25 maja 1864 w Kobiórze w rodzinie nauczyciela Karola i Marii z d. Hermann. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się najpierw w gimnazjum w Katowicach, a następnie w gimnazjum w Pszczynie, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W latach 1885-1889 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1889 we Wrocławiu. Po święceniach przez trzy lata był wikarym w parafii Krzyża Świętego w Miechowicach. Następnie w tym samym charakterze duszpasterzował w parafiach: św. Barbary w Królewskiej Hucie (1892-1893) i Wniebowzięcia NMP w Bytomiu (1893-1894).

W 1894 roku został prefektem konwiktu biskupiego w Bytomiu. W latach 1895-1897 był kuratusem w parafii św. Bartłomieja w Głogówku, a potem przez rok administratorem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kończycach w dekanacie sycowskim. 3 stycznia 1899 został mianowany proboszczem w parafii św. Józefa w Sadowie, gdzie duszpasterzował przez 24 lata. W tym czasie sprawował także opiekę nad drewnianym filialnym kościołem pw. św. Marcina w Cieszowej oraz mieszkańcami tej miejscowości. Zmarł 17 września 1923 w Sadowie na zapalenie płuc. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Bibliografia

AAK Akta personalne ks. Karola Urbana; [Nekrolog], GN 1923, nr 8 z 4 XI 1923, s. 8; Schematismus 1901; Schematyzm 1923-1924.