Ulbrych Andrzej

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ulbrych Andrzej SCJ (1957-1988), imię zakonne Kajetan

Urodził się 7 sierpnia 1957 w Mikołowie w rodzinie Ryszarda i Marii z d. Czardybon. W swoim rodzinnym mieście uczęszczał do szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu rozpoczął naukę w przyzakładowej szkole zawodowej. Następnie podjął pracę, kontynuując jednocześnie przez trzy kolejne lata naukę w Technikum Górniczym dla Pracujących w Tychach, którą ukończył egzaminem dojrzałości w roku 1980. W roku 1978, będąc jeszcze uczniem technikum, zetknął się z księżmi ze Zgromadzenia Księży Sercanów , którzy głosili rekolekcje w jego rodzinnej parafii. 29 czerwca 1980 złożył na ręce ks. prowincjała Czesława Kundy podanie z prośbą o przyjęcie go do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, rozpoczynając w ten sposób swoją drogę formacji zakonnej i kapłańskiej poprzez postulat we Florynce i nowicjat w Pliszczynie. Okres studiów filozoficzno-teologicznych uwieńczył Andrzej pracą magisterską z zakresu historii Kościoła. Profesję wieczystą złożył 6 kwietnia 1986, a 18 maja tego samego roku przyjął święcenia diakonatu z rąk bpa Stanisława Stefanka. 9 czerwca 1987 przyjął święcenia kapłańskie w Lublinie z rąk Jana Pawła II . Przełożeni wyznaczyli go do pracy duszpasterskiej na terenie Austrii, gdzie wyjechał już w lipcu 1987 roku. Po dwumiesięcznym kursie języka niemieckiego abp Groer mianował Andrzeja wikariuszem przy parafii Sandleiten w Wiedniu. Każdego dnia musiał dojeżdżać do tej parafii kilka kilometrów z domu zakonnego SCJ przy Klausgasse, w którym mieszkał. Zmarł 14 września 1988 w wyniku udaru spowodowanego krwawieniem wewnątrzczaszkowym. Jego ciało przewieziono z Wiednia do Stadnik. 23 września 1988 został pochowany na cmentarzu zakonnym.

Bibliografia

Opracowanie własne.