Tylla Franciszek

Z e-ncyklopedia

Tylla Franciszek (1849-1930), proboszcz w Chorzowie, budowniczy kościołów

Urodził się w 1 września 1849 w Trzebiczynie (Kuźnia). Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął służbę wojskową. Zrezygnował z niej i został przyjęty na studia teologiczne do Wrocławia. Po likwidacji wrocławskiego alumnatu, kontynuował naukę w Pradze. 15 lipca 1881 przyjął tam święcenia kapłańskie. Powrócił do diecezji wrocławskiej.

Pracował jako wikariusz i sekretarz ks. Edwarda Delocha w parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie (Chorzów). Z powodu represji ze strony władz pruskich musiał opuścić parafię i pracował jako administrator w Cerekwi Polskiej (pow. kozielski). W 1888 roku został ustanowiony starszym kapelanem w Królewskiej Hucie, a następnie administratorem, później proboszczem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie 22 czerwca 1893, gdzie pracował przez ponad 33 lata.

W 1921 roku przeszedł w stan spoczynku. Dzięki jego zaangażowaniu, w parafii gdzie był proboszczem, wybudowano nowy murowany kościół w miejsce drewnianego. Przyczynił się również do wybudowania kościoła w Hajdukach Wielkich (Chorzów Batory), gdzie została założona nowa parafia. W 1906 roku sprzeciwił się utworzeniu w rodzinnej miejscowości, w miejsce dwóch szkół (katolickiej i protestanckiej), jednej symultannej na czele z nauczycielem ewangelickim. Przeznaczył 30 morgów rodzinnego pola i kawałek lasu na budowę szkoły katolickiej. Dzięki jego wsparciu finansowemu w Lasowicach wybudowano probostwo oraz nowy kościół. Zmarł 14 października 1930 w Bad Langenau. Został pochowany w Królewskiej Hucie na cmentarzu przy kościele pw. św. Jadwigi.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Franciszka Tylli; WD 1930, nr 11, s. 123; GN 1930, nr 43, s. 90; W. Musialik, Tylla Franciszek (hasło), [w:] Słownik biograficzny, s. 442-443; Myszor, Historia diecezji, s. 210; O narodowe oblicze katolickiego życia kościelnego na Górnym Śląsku. Polska-Stolica Apostolska-Niemcy 1919-1922, Kraków 2003, s. 85.