Tygierski Wawrzyniec

Z e-ncyklopedia

Tygierski Wawrzyniec

13 kwietnia 1686 wyświęcony na subdiakona z zapewnieniem sprawowania funkcji wikarego w Mysłowicach.

Bibliografia

J. Kudera, Historia parafii mysłowickiej, Mysłowice 1934, s. 166.