Tyczka Józef

Z e-ncyklopedia

Tyczka Józef SVD (1933-2007)

Urodził się 11 marca 1933 w Radzionkowie, z rodziców Kacpra i Antoniny z d. Manderla. Po szkole podstawowej zapisał się do Gimnazjum Górniczego w Bytomiu. Chciał w ten sposób spełnić życzenie matki. Bardzo chciał zostać misjonarzem, ale uważał, że nie ma wystarczających zdolności, by móc zostać kapłanem. Następnego dnia po przyjęciu do szkoły górniczej spotkał na ulicy swoją wychowawczynię ze szkoły podstawowej, która zapytała, czy nie chciałby być księdzem. Odpowiedział, że widzi siebie w przyszłości w roli brata zakonnego. Wychowawczyni pobiegła jednak zaraz do księdza katechety, który kazał mu zmienić szkołę. W ten sposób Józef znalazł się w Państwowym Gimnazjum w Tarnowskich Górach, a po roku zgłosił się do Nysy, skąd trafił do nowicjatu w Pieniężnie. 8 września 1958 złożył wieczyste śluby zakonne, a 1 lutego 1959 przyjął święcenia kapłańskie. Ewentualny wyjazd na misje w ówczesnej sytuacji politycznej pozostawał w sferze marzeń. Pierwszym miejscem jego pracy był Dom Misyjny św. Stanisława Kostki w Chludowie, gdzie pozostał przez 13 lat. Spełniał tu wiele posług. Był redaktorem Biuletynu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego Verbinum. Pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii, był asystentem rektora i mistrza nowicjatu braci, ekonomem domowym, mistrzem nowicjatu braci, ojcem duchownym braci po ślubach, a w końcu rektorem domu. W latach 1963-1965 dojeżdżał do Warszawy na wykłady do Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego. W 1966 roku wziął udział w kursie duchowości werbistowskiej w Nemi pod Rzymem. Zredagował 12 zeszytów „NURT SVD". W roku 1972/1973 przebywał w Pieniężnie jako redaktor Verbinum. Z powodu problemów ze wzrokiem poprosił o zwolnienie z tej funkcji. Przez następne 13 lat (1973-1986) należał do Domu Misyjnego św. Małgorzaty w Bytomiu, a pracował jako kapelan sióstr boromeuszek w Świerklańcu i spowiednik sióstr zakonnych w 30 konwentach. Później przebywał w Pieniężnie, gdzie był sekretarzem prowincjalnym i redaktorem Komunikatów SVD. Od 1993 do 1998 roku był kapelanem domu zakonnego sióstr zgromadzenia misyjnego Służebnic Ducha Świętego w Sulejówku k. Warszawy. W 1998 roku przeniesiony do Centrum Duchowości Arnolda Janssena w Nysie, jeszcze tego samego roku zostaje kapelanem współbraci w Raciborzu. Od 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Sekretariatu św. Arnolda, 1 września 2006 opuścił Racibórz i przeniósł się do Domu Królowej Apostołów w Rybniku, gdzie włączył się do prac duszpasterskich. Po kilku miesiącach wystąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Wymagał stałej opieki zdrowotnej i w związku z tym został przeniesiony 20 lutego 2007 na oddział chorych w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie. Zmarł 3 maja 2007. Jego pogrzeb odbył się w Górnej Grupie.

Bibliografia

„Misjonarz” 2007, nr 11, s. 33.