Twórz Teofil

Z e-ncyklopedia

Twórz Teofil SDB (1870-1965)

Urodził się 9 grudnia 1870 w Katowicach-Załężu. Nowicjat odbył w latach 1894/1895 w Foglizzo (Włochy). Święcenia kapłańskie przyjął 8 września 1900 w Paraibo (Brazylii). Pracował w Brazylii kolejno jako katecheta w Recife, od 1920 roku był dyrektorem tamtejszego internatu. Od 1921 roku pozostawał dyrektorem kolegiów w Corumba, Goias, Bage, Lorena, a od 1943 roku dyrektorem liceum Serca Jezusowego w Sao Paulo. Był budowniczym trzech kościołów i trzech zakładów salezjańskich. W Bale, Sao Paulo i Recife zorganizował oficjalne duszpasterstwo dla Polaków. Zmarł 25 sierpnia 1965 w S. Cartharina (Brazylia).

Bibliografia

S. Kosiński, Twórz Teofil (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 441-442; T. Lewicki, Nie damy pogrześć mowy... Polscy salezjanie wśród rodaków w Ameryce Południowej, Warszawa 1986, s. 101.