Trocha Zygmunt

Z e-ncyklopedia

Trocha Zygmunt (1935-2019), proboszcz w Tarnowskich Górach

Trocha Zygmunt.jpg

Urodził się 9 września 1935 w Brzezince w rodzinie Stanisława i Franciszki z d. Mosler. Ojciec pracował jako górnik, a matka zajmowała się domem. Swoją edukację rozpoczął w 1942 roku, uczęszczając do Szkoły Podstawowej nr 2 w Mysłowicach. W 1949 roku zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach. Sakrament bierzmowania przyjął 22 października 1950 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Brzezince. 3 czerwca 1953 ukończył niższe seminarium uzyskując tzw. „kościelną maturę”. Władza ludowa odebrała kościelnym placówkom prawo do przeprowadzania egzaminów maturalnych i nie honorowała wydawanych przez nie świadectw i musiał ubiegać się o tzw. maturę państwową. Dojrzewała w nim decyzja o wstąpieniu do seminarium, dlatego zaniechał ubiegania się o państwowy egzamin dojrzałości.

Po uzyskaniu świadectwa ukończenia niższego seminarium, zgłosił się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pod koniec trzeciego roku studiów, 25 maja 1956 przyjął w Krakowie tonsurę i święcenia niższe. Święcenia subdiakonatu przyjął 18 grudnia 1958, diakonatu 20 marca 1959, a święcenia kapłańskie 21 czerwca 1959 w Katowicach z rąk bpa Herberta Bednorza. Jako neoprezbiter przez lipiec 1959 roku zastępował swojego proboszcza ks. Stanisława Daniela w rodzinnej parafii św. Jacka w Morgach. Jako wikary pracował w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzybnicy (1959-1963), św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Wirku (1963-1968) oraz św. Klemensa w Ustroniu (1968-1972; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). 1 lipca 1972 został wikariuszem-koadiutorem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzybnicy, wspierając w posłudze proboszcza ks. Teogora Gałązkę, który już był bardzo chory i osobiście prosił biskupa Bednorza o pomoc swego byłego wikarego. 28 listopada 1972 ks. Zygmunt Trocha otrzymał dekret na proboszcza parafii w Strzybnicy, gdzie posługiwał przez cztery kolejne lata. 14 czerwca 1976 został ustanowiony administratorem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Parafię tę objął 14 sierpnia tegoż roku, a po wydaniu stosownej zgody przez władze cywilne, 6 listopada 1976 został mianowany proboszczem.

W 1977 roku otrzymał dekret by jako proboszcz zorganizował duszpasterstwo akademickie na terenie miasta, prowadząc cotygodniowe spotkania duszpasterskie dla młodzieży ze Mszą św. i wykładem religijnym. Młodzież, która związała się z ks. Trochą jako dorośli pracownicy przemysłowych zakładów tarnogórskich w sierpniu 1980 roku zwrócili się do niego z prośbą, aby objął duszpasterską opieką zawiązującą się „Solidarność”. Działalność tę prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, organizując pomoc aresztowanym, internowanym i represjonowanym. Wspierając podziemną „Solidarność”, każdego szesnastego dnia kolejnego miesiąca odprawiał Msze święte za Ojczyznę i papieża Jana Pawła II. W sierpniu 2018 roku, gdy świętowano 38 rocznicę wybuchu strajku w tarnogórskim „Fazosie”, ks. Trocha odebrał statuetkę „Symbol Wdzięczności w Służbie Tarnogórskiej Solidarności”.

W latach 1976-1982 i 1985-2001 był dziekanem dekanatu Tarnowskie Góry, a w latach 1988-2006 dekanalnym duszpasterzem rodzin. W latach 1992-2008 był członkiem Rady Konsultorów i Rady Kapłańskiej. 28 października 1992 został przez papieża Jana Pawła II obdarowany godnością kapelana Jego Świętobliwości (prałata). 24 lutego 2001 został wybrany członkiem Międzydiecezjalnej Komisji ds. Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej dla diecezji gliwickiej i diecezji opolskiej. Jako proboszcz od końca lat 80. XX wieku swój urlop wypoczynkowy przeznaczał na pełnienie wakacyjnego zastępstwa w parafii Wniebowzięcia NMP w Steinfeld w Niemczech.

21 sierpnia 2006, po 30 latach posługi w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach przeszedł na emeryturę, jednakże dalej służył swoją pomocą w duszpasterstwie. Zmarł 17 stycznia 2019. Pochowany został w tzw. kwaterze kapłańskiej na cmentarzu św. Anny w Tarnowskich Górach.

Bibliografia

H. Jeziorski, Kościół Rybeńsko-Strzybnicki, Tarnowskie Góry 2008, s.102-103; [1] [1.05.2013]; [2] [15.01.2020]; [3] [20.01.2020]; Wiadomości Diecezji Gliwickiej 1 (108), s. 127-131.