Trawniczek Mateusz

Z e-ncyklopedia

Trawniczek Mateusz (1860-1934), proboszcz w Ogrodzonej

Urodził się 20 września 1860 w Zlechowie koło Welehradu na Morawach. Po ukończeniu szkoły ludowej uczył się w gimnazjum w Przerowie. Egzamin dojrzałości zdał w 1883 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Cesarsko-Królewskim Fakultecie Teologicznym w Ołomuńcu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1887 w Ołomuńcu.

Obowiązki duszpasterskie jako wikary i administrator pełnił w parafiach: św. Filipa Ap. w Skalicy, św. Wacława w Lindewiese, Wniebowzięcia NMP, św. Józefa w Polskiej Ostrawie i św. Barbary w Strumieniu. 5 lutego 1898 został mianowany proboszczem w parafii św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Jego pieczy oddano także mieszkańców Kisielowa, dla których sprawował nabożeństwa w kościele filialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Niestety kościół ten, ku wielkiemu zmartwieniu ks. Trawniczka i miejscowej ludności, spalił się doszczętnie w 1907 roku.

Po utworzeniu diecezji katowickiej, ks. Trawniczek jako rodowity Czech, nie skorzystał ze sposobności powrotu w rodzinne strony, ale pozostał w Ogrodzonej, w której w sumie pracował przez 36 lat. Na przełomie 1927 i 1928 roku pełnił obowiązki administratora excurrendo w parafii św. Małgorzaty w Dębowcu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Zmarł 27 lutego 1934 w szpitalu w Cieszynie. Został pochowany w Ogrodzonej. Uroczystościom pogrzebowym w Ogrodzonej przewodniczył wikariusz generalny diecezji katowickiej ks. inf. W. Kasperlik.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Mateusza Trawniczka; Schematismus 1901.