Tomys Henryk

Z e-ncyklopedia

Tomys Henryk OMI (1933-2008)

Urodził się 7 listopada 1933 w Świętochłowicach. W 1945 roku, jako 13 letni chłopiec, wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Lublińcu. W 1949 roku odbył nowicjat, a 25 listopada 1956, po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, przyjął święcenia kapłańskie. Był również absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel muzyki w seminarium oblackim w Obrze, następnie przez 19 lat był proboszczem w Obrze, a w latach 1982 - 2003 pozostawał na urzędzie proboszcza w Katowicach-Koszutce. Był również pierwszym opiekunem duchowym Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Katowickiej.

Był twórcą licznych kompozycji, zwłaszcza ku czci Matki Bożej. Jego utwory były wykonywane między innymi w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Jako proboszcz parafii w Katowicach, uczestniczył w formowaniu się misji Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Zmarł 27 stycznia 2008. Spoczął na cmentarzu w Bogucicach.

Bibliografia

Opracowanie własne.