Tobor Paweł

Z e-ncyklopedia

Tobor Paweł (1912-1962)

Urodził się 20 stycznia 1912 w Radzionkowie w rodzinie górnika Jakuba i Joanny. Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowskich Górach. W 1935 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 10 grudnia 1939 przyjął święcenia kapłańskie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, św. Jacka w Radoszowach, MB Szkaplerznej w Gierałtowicach i w Chorzowie Batorym. W latach 1945-1946 był kapelanem w obozach polskich pod okupacją angielską. Po powrocie do kraju od 12 czerwca 1946 został skierowany jako wikariusz do pracy duszpasterskiej w Kobiórze. Następnie pełnił posługę kapłańską w Józefowcu, skąd przez pewien czas był jednocześnie substytutem w Wełnowcu. W czerwcu 1954 roku, ze względu na pogorszenie stanu zdrowia, otrzymał urlop zdrowotny i zamieszkał w domu rodzinnym. Następnie był wikarym w Koszęcinie, później w Łagiewnikach. Ostatnią jego placówką duszpasterską były Krasowy gdzie pełnił funkcję komoranta. Zmarł 26 lipca 1962. Pochowany w Radzionkowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Pawła Tobora; AHK WTL, ZS 80, s. 126; Nekrolog, WD 1962, nr 9-10, s. 201-202; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 281, 293.