Tkocz Elżbieta

Z e-ncyklopedia

Tkocz Elżbieta (1966-), katecheta, pracownik naukowy

Tkocz Elzbieta.jpg

Urodziła się 16 listopada 1966. W 1985 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Następnie podjęła studia magisterskie w Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1994 roku obroniła pracę magisterską z teologii dogmatycznej nt. Problem Kościoła w pismach bł. Siostry Faustyny Kowalskiej. W 2003 roku zdobyła licencjat kanoniczny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stopień doktora nauk teologicznych w zakresie katechetyki uzyskała w 2004 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Temat rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem ks. prof. Romana Murawskiego: Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży.

Aktualnie pracuje jako nauczyciel religii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. Prowadzi wykłady zlecone z katechetyki na WT UŚ w Katowicach (od 2004). Jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej (od 2003); obecnie pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej (od 2008).

Członek Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Interesuje się problematyką katechezy młodzieży i jej psychopedagogicznych podstaw oraz wychowawczej myśli Jana Pawła II.

Opublikowała monografię: „Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży (Katowice 2005)” oraz 17 artykułów i recenzji.

Nagrodzona przez Śląskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju systemu edukacji w województwie śląskim (2006); Nagroda II st. Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (2008).

Bibliografia

Chrześcijański duch współpracy, "Z tej Ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok 2008", Katowice 2007, s. 181.