Thomas Oskar

Z e-ncyklopedia

Thomas Oskar (1940-1984)

ThomasOskar11.jpg

Urodził się 25 lipca 1940 w Gołkowicach k. Wodzisławia. Po złożeniu matury w wodzisławskim liceum ogólnokształcącym wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czasie studiów powołany został do odbycia dwuletniej, zasadniczej służby wojskowej. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla.

Duszpasterzował w parafiach: w Strzybnicy, Giszowcu, Chorzowie i Rybniku. Uczestniczył w pracach I Synodu Diecezji Katowickiej zaangażowany w Podkomisji Socjologicznej. W 1975 roku ukończył studia specjalistyczne z zakresu socjologii religii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę duszpasterską ze studentami rozpoczął w parafii św. Barbary w Chorzowie. Tam zlecono mu opiekę nad studentami całego miasta (1972-1975). Następnie pracował w parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku i od 1977 roku jako diecezjalny duszpasterz akademicki i rektor kościoła akademickiego - w Centralnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach.

Był współzałożycielem, wraz z dr. inż. Andrzejem Sobańskim, Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym, który został powołany do istnienia przez bpa H. Bednorza 17 marca 1982. W maju 1983 roku został adiutorem w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Kilka miesięcy później 29 lutego 1984 zmarł w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Oskara Thomasa; Schematyzm (1970-1986); „Gazeta Uniwersytecka”, 2004, nr 3 (Specjalny); Myszor, Historia diecezji, s. 521, 522, 584; Puchała, Duszpasterstwo akademickie, s. 79; J. Wycisło, Thomas Oskar (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 437-438.