Thiletzek Wilhelm

Z e-ncyklopedia

Thiletzek Wilhelm SVD (1877-1937)

Urodził się 24 listopada 1877 w Siemianowicach w rodzinie Karola i Henryki z d. Bobczyk. Jako uczeń szkoły podstawowej poznał w sobie powołanie do stanu duchownego, jednak jego ojciec nie był skory by płacić za wykształcenie swego syna i posłał go do pracy w hurtowni wina gdzie zajmował się eksportem. Jak później pisał sam o sobie: Przy takiej pracy i tylu zajęciach w dłuższym czasie - jego dusza się wysuszyła. Za pośrednictwem dobrej osoby jako 16-letni młodzieniec wstąpił do nowo utworzonego Domu Misyjnego Świętego Krzyża w Nysie (Zgromadzenie Werbistów) 6 października 1894. Tam uzyskał średnie wykształcenie, pokazał się jako bardzo zdolny uczeń, w obcowaniu z bliźnimi wykazywał prawdziwie chrześcijańską miłość. Studia filozoficzno-teologiczne kontynuował od 1899 roku w Seminarium św. Gabriela w Modling koło Wiednia. Święcenia kapłańskie przyjął 25 lutego 1906.

Wyjechał do pracy misyjnej w Brazylii 25 maja 1906, gdzie dotarł 24 czerwca tegoż roku. Pracował krótki czas w Kurytybie, następnie Ponta Grossie (1906-1917), w Guarapuavie (1917-1923) i w Foz do Iguassu. Od 1926 roku został prałatem ordynariuszem niezależnej prałatury Foz do Iguassu, gdzie pracował w tzw. trzypaństwowym kącie: Brazylii, Argentyny i Paragwaju. (Podobnie jak na terenie Górnego Śląska, gdzie były trzy cesarstwa: Niemiec, Austrii i Rosji, ich granice spotykały się w Mysłowicach). W 1934 roku brał udział w Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires. W 1935 roku przeniósł siedzibę prałatury do Laranjeiras. Pracował wśród różnych grup narodowościowych, także wśród Polonii. Był czynny społeczno-charytatywnie, zakładał szkoły, przytułki, budował kościoły, pracował w Komisji Kolonizacyjnej rejonu Foz do Iguassu. Był coraz słabszy, pojechał do szpitala w Rio de Janero, gdzie po ciężkich cierpieniach zmarł 25 lutego 1937. Spoczywa w Catumbi na najspokojniejszym cmentarzu stolicy obok współbrata Peter Benzerath.

Bibliografia

[1]