Szymecki Stanisław

Z e-ncyklopedia

Szymecki Stanisław (1924-2023), arcybiskup białostocki

Szymecki Stanislao.jpg

Urodził 26 stycznia 1924 w Załęskiej Hałdzie. Święceń diakonatu udzielił mu arcybiskup Angelo Giuseppe Roncalli (ówczesny nuncjusz apostolski w Paryżu, później papież Jan XXIII) w kaplicy Seminarium Polskiego w Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 lipca 1947 z rąk kardynała Emmanuela Suharda, arcybiskupa Paryża; doktor teologii. Po powrocie do Polski był m.in. kapelanem bpa Stanisława Adamskiego i w latach 1952-1956 towarzyszył mu w czasie internowania w Lipnicy k. Szamotuł. Pracował w redakcji Gościa Niedzielnego. W okresie od 15 stycznia 1966 do 3 czerwca 1968 był wicerektorem, a następnie do 18 września 1978 - rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1978-1980 był proboszczem w parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

Sakrę biskupią otrzymał 12 kwietnia 1981 w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie z rąk papieża Jana Pawła II. W latach 1981-1993 był biskupem kieleckim. W 1993 roku został ustanowiony arcybiskupem metropolitą białostockim. W czasie jego rządów w archidiecezji białostockiej zreformowana została sieć dekanalna diecezji, zakończono pracę I Synodu Archidiecezji Białostockiej, powstało wiele nowych parafii i 5 szkół katolickich. Stolica Apostolska przyjęła 16 listopada 2000 złożoną przez niego rezygnację z urzędu Metropolity Białostockiego. Jego następcą został mianowany dotychczasowy ordynariusz ełcki bp Wojciech Ziemba.

Był delegatem Konferencji Episkopatu Polski do współpracy ze stałą Interdykasterialną Komisją Rozmieszczenia Kapłanów w Świecie; konsultorem kongregacji Edukacji Katolickiej, członek Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. Mieszkał w Białymstoku. Był autorem (wraz z ks. Romualdem Rakiem) wspomnień pt. Biskup Stanisław Adamski, jakiego nie znamy, Katowice 2003.

Zmarł 26 września 2023. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Białymstoku. 29 września 2023 mszę św. żałobną w archikatedrze białostockiej odprawił abp senior Edward Ozorowski, homilię wygłosił bp Henryk Ciereszko. 30 września 2023 koncelebrze pogrzebowej przewodniczył abp Józef Guzdek, metropolita białostocki, a homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, senior archidiecezji katowickiej. Abp Stanisław Szymecki spoczął w krypcie bazyliki archikatedalnej. Także w bazylice św. Wojciecha w Mikołowie 28 września 2023 odbyła się msza św. za zmarłego, której przewodniczył bp Grzegorz Olszowski.

Bibliografia

H. Bednorz, Komunikat o mianowaniu ks. Stanisława Szymeckiego biskupem kieleckim, WD 1981, nr 6, s. 133-134; W. M. Zarębczan, Polacy w Watykanie. Instytucje i urzędy oraz Polacy w nich pracujący. Historia i współczesność, Pelplin 2004, s. 542; D. Zimoń, Homilia w czasie Mszy św. w katedrze białostockiej z okazji 50 rocznicy kapłaństwa ks. abp. Stanisława Szymeckiego, WA 2006, nr 5, s. 255-262; "Będziesz Miłował". Księga Jubileuszowa w 25. rocznicę sakry biskupiej Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego Metropolity Białostockiego u progu 60. rocznicy święceń kapłańskich, red. A. Skreczko, Białystok 2006; A. Dziurok, Aparat bezpieczeństwa wobec biskupów i kurii katowickiej w latach 1945-1956, [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, Warszawa 2009, s. 71 i nn.