Stabik Hugon

Z e-ncyklopedia

Stabik Hugon (1834-1886), proboszcz w Siemianowicach

Urodził się 5 lipca 1834 w Pszczynie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1859. Pracował jako wikary w Michałkowicach przy boku swojego wuja ks. Antoniego Stabika. Po erygowaniu lokalii siemianowickiej został jej lokalistą z dniem 1 stycznia 1868. Dekretem bpa Henryka Förstera z 28 czerwca 1872 powstała samodzielna parafia Świętego Krzyża, a w roku następnym ks. Hugon Stabik został jej pierwszym proboszczem. Pełnił także funkcje wicedziekana dekanatu bytomskiego. Zmarł 25 sierpnia 1886. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Siemianowicach Śląskich.

Bibliografia

Schematismus 1861, s. 28; Schematismus 1869, s. 24; Schematismus 1871, s. 24; Schematismus 1876, s. 7, 8; Schematismus 1887, s. 240; www.krzyz.siemianowice.pl; „Gazeta Siemianowicka” 2004, nr 54.