Siwoń Maksymilian

Z e-ncyklopedia

Siwoń Maksymilian (1910-1980), proboszcz w Bojszowach

Siwon Maksymilian.jpg

Urodził się 5 stycznia 1910 w Paniowach w rodzinie ogrodnika Jakuba i Berty z d. Wimmer. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Paniowach. Następnie uczył się w szkole realnej w Rudzie i w Miejskim Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Katowicach. W czerwcu 1928 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze przez rok uczył się prywatnie języka łacińskiego. W 1929 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1934 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa T. Bromboszcza.

Po święceniach był na zastępstwie wakacyjnym w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach. Jako wikary duszpasterzował w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach i św. Szczepana w Bogucicach, gdzie w 1940 roku przez kilka miesięcy pełnił funkcję substytuta. W latach 1940-1945 kierował - jako substytut - parafią Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich.

Po zakończeniu II wojny światowej był krótko substytutem w parafii św. Katarzyny w Czechowicach. 18 września mianowany lokalistą, a rok później kuratusem w Urbanowicach. W 1949 roku otrzymał nominację na administratora w parafii św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. W lipcu 1957 roku został zatwierdzony tam oficjalnie na stanowisku proboszcza. W swej pracy duszpasterskiej w Bojszowach ks. Siwoń otaczał szczególną troską życie eucharystyczne parafii oraz pamiętał o potrzebach misyjnych. Zmarł 28 czerwca 1980 w szpitalu w Tychach. Został pochowany w Bojszowach.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Maksymiliana Siwonia; Schematyzm (1947-1981).