Siwiec Stefan

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Siwiec (Schiwietz) Stefan (1863-1941), dyrektor gimnazjum w Rybniku, naukowiec

Siwiec.jpg

Urodził się 23 sierpnia 1863 w Miasteczku Śląskim. Gimnazjum ukończył w Bytomiu w 1881 roku. Oprócz filozofii i teologii studiował języki wschodnie, najpierw we Wrocławiu, następnie w Innsbrucku, rok alumnatu spędził w Freising w Bawarii. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1886. Od 1 września 1886 był wikarym w Toszku. 18 grudnia 1889 został zatrudniony jako nauczyciel w ewangelickim gimnazjum w Raciborzu. 9 marca 1896 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: De S. Theodoro Studita, reformatore monachorum Basilianorum. Trzykrotnie otrzymywał propozycję objęcia katedry uniwersyteckiej.

1 stycznia 1922 został mianowany dyrektorem gimnazjum w Rybniku, konsultorem diecezjalnym, inspektorem nauki religii w województwie śląskim (1926). Dnia 16 czerwca 1926 wybrano go na kanonika honorowego kapituły katowickiej. Po czterdziestu latach pracy w szkolnictwie w 1929 roku przeszedł na emeryturę. Wolny czas wykorzystał na pogłębienie studiów, odwiedzając prawie wszystkie większe biblioteki w Europie i na bliskim Wschodzie, gdzie szukał źródeł i materiałów do swoich prac naukowych. Jest autorem fundamentalnej, do dzisiaj aktualnej pracy nt. dziejów monastycyzmu w Kościele: Das morgenländische Mönchtum, Bd. 1-2 (Mainz 1904-13) i Bd. 3 (Mödling 1938). Zmarł 26 kwietnia 1941 w Rybniku. Spoczął na cmentarzu w Knurowie.

Bibliografia

F. Maroń, Nekrolog, WD 1970, s. 116; H. Olszar, Nekrolog, WD 1992, nr 11, s. 482-483; J. Pluta, Wkład duchowieństwa pochodzącego ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego w nauki teologiczne, SSHT 1975, t. 8, s. 226, 232-233; J. Libura, Ks. Stefan Siwiec, GN 1977, nr 5, s. 35; J. Mandziuk, Siwiec (Schiwietz) Stefan (1863-1941), SPTK, t. 7, Warszawa 1983, s. 104-105; Gwóźdź, Udział duchowieństwa, s. 203; W. Myszor, Siwiec (Schiwietz) Stefan (Stephan) (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. J. Pater, Katowice 1996, s. 377-378.