Sławek Tadeusz

Z e-ncyklopedia

Sławek Tadeusz (1946-), rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. Tadeusz Sławek

Urodził się 5 grudnia 1946 w Katowicach. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a następnie polonistykę (1969) i anglistykę (1971) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1971 roku pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, początkowo jako lektor języka angielskiego. W 1978 roku obronił tam doktorat. W latach 1979-1980 przebywał na Stypendium Fullbrighta w San Diego (USA). W 1984 roku pełnił funkcję visiting professor w Norwich (Wielka Brytania). Habilitował się w 1986 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1989-1990 wykładał w San Diego (USA). W latach 1991-1994 był prodziekanem wydziału filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w latach 1996-2002 był rektorem tej uczelni. Obecnie jest kierownikiem Katedry Literatury Porównawczej UŚ. W latach 90. prowadził także wykłady (visiting professor) na uczelniach wyższych w Neapolu i Stanford.

Specjalizuje się w historii literatury angielskiej i amerykańskiej oraz teorii literatury. Jest także tłumaczem z języka angielskiego. Publikuje na łamach Tygodnika Powszechnego, w pismach: Brulion, Gazeta Wyborcza, Odra, Res Publica Nowa.

Od ponad dwudziestu pięciu lat współpracuje z kontrabasistą i kompozytorem muzyki Bogdanem Mizerskim. Jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członkiem Prezydium Komitetu "Polska w Zjednoczonej Europie" PAN, Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureat nagrody Lux ex Silesia (2002), Literackiej Nagrody "Solidarności" (2003) za całokształt twórczości.

Należał do grona zwolenników utworzenia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Wydziału Teologicznego.

Bibliografia

Lux ex Silesia-Światło ze Śląska 1994-2003, red. M. Spyra, Katowice 2003, s. 85-90.