Rusek Franciszek

Z e-ncyklopedia

Rusek Franciszek OFM (1965-), imię zakonne Alan, proboszcz w Panewnikach

Urodził się 10 października 1965 w Żabnicy, koło Węgierskiej Górki. Ukończył Szkołę Górniczą, a następnie, już w zakonie, liceum ogólnokształcące w Opolu. Do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wstąpił w 1985 roku. 2 lutego 1994 złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Damiana Zimonia 11 maja 1995. Po święceniach pracował rok w Panewnikach jako duszpasterz powołaniowy, a następnie cztery lata w Cieszynie jako dyrektor bursy dla chłopców i gwardian klasztoru.

W 2000 roku był magistrem nowicjatu w Miejskiej Górce, a w latach 2001-2004 gwardianem w Panewnikach. 11 marca 2006 uzyskał dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Komunikacji Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 9 czerwca 2009 uzyskał licencjat z teologii pastoralnej na UKSW w Warszawie. Od października 2006 roku studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia licencjacko-doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej). Od 25 sierpnia 2004 był proboszczem parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach i ojcem duchownym dekanatu Katowice-Panewniki; członek Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej. Od 2007 roku był kustoszem panewnickiej Kalwarii, a od roku 2010 sanktuarium w Panewnikach. Od 2011 roku był wykładowcą (ćwiczenia) techniki kancelaryjnej w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. W latach 2016 - 2021 był dziekanem dekanatu panewnickiego. Jest kapelanem Związku Podhalan oddz. Katowice. Był delegatem zakonu na II Synod Archidiecezji Katowickiej. Z dniem 30 czerwca 2021 zakończył posługę na urzędzie proboszcza parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach.

Bibliografia

Informacje na podstawie witryny internetowej parafii w Panewnikach: [1] (dostęp: 12.07.2016); Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce [2] (dostęp: 5.08.2017).