Riedel Wojciech

Z e-ncyklopedia

Riedel Wojciech (Adalbert) (1911-1985)

Urodził się 11 kwietnia 1911 w Łagiewnikach. Studia teologiczne w latach 1931-1936 odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 28 czerwca 1936 przyjął święcenia kapłańskie. Następnie został mianowany wikariuszem w parafii św. Antoniego w Rybniku. Pełnił tam również funkcję katechety. W czasie okupacji, będąc wicedyrektorem Caritas szybko naraził się władzom niemieckim, szczególnie zaś Gestapo. Zajmował się bowiem duszpasterstwem wśród osób wysyłanych na roboty przymusowe - w tym szczególnie młodzieży w gospodarstwach rolnych - oraz otaczał opieką duchową uwięzionych kapłanów. Dlatego został zmuszony do zaprzestania działalności publicznej. Wreszcie za pracę wśród Wandernde Kirche został aresztowany przez Gestapo. W 1941 roku został mianowany proboszczem.

W latach 1940-1943 był substytutem, a od 1943-1945 roku administratorem parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach. W 1945 roku był także substytutem w parafii św. Jerzego w Goczałkowicach Zdroju. 12 marca 1945 przybył do Miotka, gdzie został mianowany lokalistą, w 1946 roku uzyskał tytuł kuratusa, a proboszcza dopiero w 1957 roku - wtedy to prawnie w Miotku została utworzona parafia św. Franciszka z Asyżu. We wrześniu 1958 roku został przeniesiony do parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach. Poza normalną pracą duszpasterską był dekanalnym duszpasterzem narzeczonych. W uznaniu zasług przez bpa Adamskiego został mianowany radcą duchownym. W 1967 roku wyjechał do pracy duszpasterskiej w Niemczech, gdzie był proboszczem w Blaustein. Pomagał diecezji katowickiej w trudnych latach kryzysu gospodarczego. Zmarł 2 września 1985. Jego pogrzeb odbył się 9 września 1985 w Neckarsulm w Niemczech.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Wojciecha Riedla; Schematyzm 1947-1986; AAKat. Akta Personalne, Riedel Wojciech, AP 697; E. Nalepa, Zmarli kapłani Kościoła katowickiego, t. 2, s. 212-213; J. Myszor, Historia diecezji, s. 492; Tenże, Stosunki Kościół - państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939-1945, s. 54, 159, 213; Represje wobec duchowieństwa, s. 16; H. Polak, 7 wieków Gierałtowic, Gliwice 1997, s. 184.