Rak Bernard

Z e-ncyklopedia

Rak Bernard (1970-), proboszcz parafii NSPJ w Rogowie

Rak Bernard1.jpg

Urodził się 18 sierpnia 1970 w Chełmie Śląskim. W 1985 roku rozpoczął naukę w Zespole Szkół Hutniczo-Mechanicznych w Katowicach Szopienicach. Zdał egzamin dojrzałości i zdobył zawód technika o specjalności: technik aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej.

Po maturze w 1990 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Na zakończenie studiów uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy: Wolność człowieka w nauczaniu Episkopatu Polski w latach osiemdziesiątych. 11 maja 1996 z rąk abpa Damiana Zimonia przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: NSPJ w Niedobczycach (1996-1999) i św. Józefa w Załężu (1999-2003). 1 września 2003 rozpoczął pracę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako prefekt.

W 2000 roku ukończył studia podyplomowe na Pastoralnym Instytucie Teologicznym UKSW - filia w Katowicach, uzyskując stopień licencjata teologii. W latach 2004-2006 studiował w Szkole Wychowawców Seminaryjnych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukończył Podyplomowe Studia Specjalistyczne Teologii (2005). Studia te zostały uwieńczone pracą doktorską nt. Eucharystia źródłem chrześcijańskiej nadziei w nauczaniu Jana Pawła II, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. A. Drożdża (opublikowana, Tarnów 2008).

Jest redaktorem Kalendarza Liturgicznego w Archidiecezji Katowickiej, delegatem metropolity katowickiego do Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań przy Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.

Na początku 2013 roku został mianowany administratorem parafii NSPJ w Rogowie, a 20 kwietnia tegoż roku jej proboszczem.

Bibliografia

Materiały własne autora.