Puchała Stanisław

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Puchała Stanisław (1948-), proboszcz parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach

PuchalaStanislaw.jpg

Urodził się 22 września 1948 w Łaziskach Górnych w rodzinie Karola i Łucji z d. Blaski. W 1962 roku ukończył szkołę podstawową w Orzeszu, a w 4 lata później Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie. W latach 1966-1973 studiował filozofię i teologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a w latach 1968-1974 na Papieskim Wydziale Teologicznym. Uzyskał stopień licencjata teologii na podstawie pracy: Percepcja piosenki religijnej przez młodzież akademicką, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego. W 2005 roku uzyskał stopień doktora teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracy: Urzeczywistnianie się Kościoła w środowisku akademickim diecezji katowickiej w latach 1947-1992, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Henryka Krzysteczki.

Święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza przyjął 19 kwietnia 1973 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Był wikariuszem w parafiach: Krzyża Św. w Siemianowicach Śl. (1973-1977), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1977-1980), św. Michała w Michałkowicach (1980-1981). W wymienionych wspólnotach od 1975 roku prowadził duszpasterstwo młodzieży akademickiej.

W 1975 roku został mianowany diecezjalnym duszpasterzem psałterzystów, kantorów i chórów liturgicznych (scholi). W 2 lata później prowadził rekolekcje wakacyjne dla służby liturgicznej (ministrantów). W 1980 roku zlecono mu opiekę nad chórami parafialnymi w diecezji. W 1982 roku została mu powierzona funkcja Misjonarza Diecezjalnego i związane z tym głoszenie rekolekcji przedwizytacyjnych. Przez kilka lat w czasie ferii zimowych prowadził rekolekcje dla maturzystów.

W 1976 z polecenia bpa Herberta Bednorza zorganizował I Tydzień Kultury Religijnej w Katowicach i współorganizował następne tygodnie, już jako Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. W 1977 roku był współorganizatorem Festiwalu Muzyki Stanisława Moniuszki. W latach 1981-1990 organizował i prowadził Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej Śląski Sacrosong.

W latach 1981-1998 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim w Katowicach; a od 1983 roku rektorem Kościoła Akademickiego pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w krypcie katowickiej katedry. Pozostawał również duszpasterzem pracowników naukowych, honorowym członkiem Górnośląskiego Międzyuczelnianego Towarzystwa Akademickiego "Universitas" (od 16 maja 1990), kapelanem Katolickiego Związku Akademickiego Gaudeamus (11 stycznia 1991), członkiem Terenowej Komisji Etyki Badań Naukowych przy Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (21 maja 1993-1998), współzałożycielem i pierwszym kapelanem Katowickiego Hospicjum Domowego (1988-2000), członkiem: Komisji Episkopatu d/s Duszpasterstwa Akademickiego (przewodniczącym Podkomisji Życia Wewnętrznego), Ogólnopolskiego Kolegium Duszpasterzy Akademickich, Rady Duszpasterskiej Diecezji katowickiej (1987-1992) i Rady Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej (1992-1997), członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej (1992-1997), przewodniczącym Rady Programowej Radia Archidiecezji Katowickiej (1994-1999), przewodniczącym kapituły nagrody Metropolity Katowickiego Lux ex Silesia (1994-1999), redaktorem audycji radiowych, (autor U progu dnia i Drogi w Radiu Katowice), współpracownikiem Radia Katowice (1992-2005), koordynatorem współpracy między rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach a Kurią Metropolitalną, asystentem kościelnym programów radiowo-telewizyjnych (1993-2005), Rady Programowej Radia Katowice (2004-2009), członkiem kapituły nagrody im. Wojciecha Korfantego Związku Górnośląskiego (2001-2002). Jako dziekan dekanatu Katowice-Centrum w 1996 roku był pomysłodawcą i organizatorem (do 2007) Drogi Krzyżowej ulicami miasta Katowice, od Krzyża przy Kopalni Wujek do Pomnika Powstań Śląskich (pierwszy raz Drogę Krzyżową w tym kształcie zorganizował w piątek przed Niedzielą Palmową w 1996 roku).

4 maja 1983 został powołany na członka Diecezjalnego Komitetu d/s Duszpasterskiego i Organizacyjnego przygotowania pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Katowic 20 czerwca 1983 (przewodniczący Komisji d/s Komunikacji). W 1991 roku został członkiem Komitetu Diecezjalnego VI Światowego Dnia Młodych oraz współorganizatorem Spotkania Młodych z Janem Pawłem II na Jasnej Górze. W rok później powołano go do Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego.

W 1995 roku otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości, został dziekanem Dekanatu Katowice-Centrum (funkcję tę pełnił przez dwie sześcioletnie kadencje). 1 września 1998 został proboszczem parafii katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach i kapelanem Szpitala Klinicznego nr 5 przy ul. Ceglanej (teren parafii katedralnej). Od 1978 roku pełni funkcję kapelana rekolekcji małżeńskich typu Marriage Encounter. Od 2005 roku jest kapelanem NSZZ "Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Należy do: Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Kapituły Nagrody "Ślązak Roku", Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej (od 2008 roku). Członek Zespołu Presynodalnego przygotowującego II Synod Archidiecezji Katowickiej (2011-2012). W 2010 roku otrzymał papieską nominację na prałata honorowego. Od 2013 roku pozostaje na emeryturze.

Od 2015 roku jest kapelanem kaplicy św. Barbary w kopalni Guido w Zabrzu.

Bibliografia

Materiały własne autora.