Parafia św. Barbary w Bieruniu Nowym

Z e-ncyklopedia
Bierun Barbara kosciol.jpg
Bierun barbara2.jpg
wnętrze, widok na organy

Historia kościoła

Parafia św. Barbary w Bieruniu Nowym została wydzielona z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. Myśl o utworzeniu nowej parafii powstała z chwilą budowy osiedla mieszkaniowego przy powstałej w 1975 roku Kopalni Węgla Kamiennego „Piast". Drogę do utworzenia nowej parafii utorował „Protokół uzgodnień" podpisany 25 marca 1982 przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej i Urzędu Wojewódzkiego. Uzyskano zgodę na budowę kościoła i obiektów towarzyszących. Trudny problem lokalizacji i uzyskania terenu pod budowę rozwiązał akt darowizny Jana Pomiotło. 1 czerwca 1983 bp Herbert Bednorz skierował do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym ks. Stefana Balcarka z zadaniem prowadzenia budowy nowego kościoła.

Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w Bieruniu Nowym poświęcił papież Jan Paweł II 20 czerwca 1983 na lotnisku Katowice-Muchowiec, w czasie swej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Bp Herbert Bednorz, w oparciu o pozytywną opinię Diecezjalnej Komisji do Spraw Sztuki Sakralnej, 14 kwietnia 1984 zatwierdził do realizacji projekt budowy kościoła, probostwa oraz domu katechetycznego, którego autorem jest mgr inż. arch. Zdzisław Łojewski, a konstruktorem mgr inż. Jerzy Manjura.

16 maja 1984 bp Herbert Bednorz wyraził zgodę, aby nowy kościół i parafia miały wezwanie św. Barbary. Parafia została erygowana 13 stycznia 1985, a tymczasową kaplicę poświęcono 13 października 1985. Pozwolenia na budowę domu katechetycznego i probostwa parafia otrzymała 4 listopada 1985. Natomiast pozwolenie na budowę kościoła uzyskano 27 stycznia 1987. Pod koniec 1987 roku wykonano fundamenty pod nowy kościół. W sierpniu 1988 roku bp Damian Zimoń dokonał zmiany budowniczego nowego kościoła. Zadanie to powierzył ks. Andrzejowi Bartoszkowi.

Dom katechetyczny i probostwo 21 czerwca 1989 poświęcił bp Gerard Bernacki. W lipcu 1989 roku przystąpiono do wznoszenia murów nowego kościoła. Po dziewięciu latach budowy, abp Damian Zimoń 25 października 1998 konsekrował kościół. Kościół św. Barbary może się poszczycić wysokiej klasy organami. Ich budowa została sfinansowana ze środków miejskich przeznaczonych na działalność kulturalną. Projekt instrumentu wykonał rektor Akademii Muzycznej w Katowicach prof. Julian Gembalski. Organy zbudowała firma Bronisława, Marka i Władysława Cepków z Popowa k. Wronek. Poświęcenia organów dokonał abp Damian Zimoń 23 stycznia 2000.

Proboszczowie

Bibliografia

Dekret erekcji parafii św. Barbary w Bieruniu Nowym, WD 1985, nr 2, s. 39-41; Katalog Archidiecezji Katowickiej 2005; D. Bednarski, Parafia św. Barbary w Bieruniu Nowym, [w:] Bieruń. Monografia historyczna, pod red. R. Kaczmarka i J. Myszora, Bieruń 2007, s. 285-289; D. Bednarski, Sieć parafialna Kościoła katolickiego na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, [w:] Powiat bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, s. 211-230; A. Burda, Spokojne miasto przy ruchliwej drodze. Parafia pw. św. Barbary w Bieruniu Nowym, GN 2002, nr 30, (dodatek katowicki), s. 28; Tenże, Kościół na kopalni. Parafia św. Barbary w Bieruniu Nowym, GN 2004, nr 48, (dodatek katowicki), s. 8.