Ozga Jan

Z e-ncyklopedia

Ozga (Ożga) Jan (XV-XVI w.), cieśla

Żył na przełomie XVI i XVII wieku. W 1606 roku dobudował wieżę o konstrukcji słupowej do drewnianego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Leszczynach (napis na belce). W 1981 roku kościół został przeniesiony do Palowic.

Bibliografia

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. VI, z. 11; S. Musiolik, Palowice. Droga do parafii, Czerwionka-Leszczyny 2000, s. 64-65; (-), Kościół Trójcy Przenajświętszej 1606-1981-2006. Leszczyny-Palowice, Czerwionka-Leszczyny 2006, s. 2.