Owczarek Antoni

Z e-ncyklopedia

Owczarek Antoni (1910-1975), proboszcz w Brzezinach Śląskich

Urodził się 9 stycznia 1910 w Ornontowicach w rodzinie Wilhelma i Marii z d. Owczarek. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Ornontowicach. Następnie uczył się w gimnazjum w Mikołowie. Od września 1924 roku przebywał w zakładzie ojców cystersów w Mogile. W dwa lata później został przeniesiony do gimnazjum w Mikołowie, gdzie w 1930 roku zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1935 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa sufragana T. Bromboszcza.

Po święceniach pełnił tymczasowo funkcję kapelana domowego w zakładzie ojców bonifratrów w Cieszynie i wikariusza-substytuta w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Woszczycach. Następnie jako wikariusz duszpasterzował w parafii św. Marii Magdaleny w Bielszowicach. Był tam również kapelanem męskiego i żeńskiego hufca harcerskiego. W 1938 roku, jako wikariusz został przeniesiony do parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. W czasie II wojny światowej otrzymał nominację na cenzora książek. W 1942 roku, jako wikariusz został skierowany do parafii Narodzenia NMP w Pszowie. Równocześnie otrzymał polecenie objęcia opieką duszpasterską mieszkańców Kokoszyc. Na przełomie 1945 i 1946 roku pełnił funkcję kuratusa w Czyżowicach. 5 marca 1946 został mianowany substytutem w parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich. Dwa lata później otrzymał prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej i używania tytułu proboszcza. W czasie wysiedlenia biskupów katowickich, wikariusz kapitulny diecezji katowickiej ks. Jan Piskorz mianował go radcą duchownym. Tej nominacji jednak ks. Owczarek nie przyjął. W 1963 roku został oficjalnie zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Brzezinach Śląskich. Zmarł 3 sierpnia 1975 w Brzezinach Śląskich i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Antoniego Owczarka; Represje wobec duchowieństwa, s. 238, 240; Schematyzm 1947.