Ottawa Emil

Z e-ncyklopedia

Ottawa Emil (1903-1946), proboszcz w Międzyrzeczu k. Bielska

Ottawa Emil.jpg

Urodził się 4 sierpnia 1903 w Pszowie w rodzinie Konstantego i Franciszki z d. Krakowczyk. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Pszowie. Następnie uczył się w gimnazjum w Gliwicach, a od 1920 roku w gimnazjum w Rybniku, gdzie zdał egzamin dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1928 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa A. Lisieckiego.

Jako wikariusz duszpasterzował w następujących parafiach: Dobrego Pasterza w Istebnej (1928), św. Michała Archanioła w Orzegowie, św. Klemensa w Ustroniu, św. Barbary w Strumieniu, św. Mikołaja w Lublińcu (od 17 lipca - 25 sierpnia 1932) i św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie. Na przełomie 1934 i 1935 roku pełnił w Skoczowie funkcję administratora.

W 1934 roku zdał egzamin proboszczowski. 13 kwietnia 1935 został mianowany proboszczem w parafii św. Marcina w Międzyrzeczu koło Bielska. Erygował tam 14 lutego 1936 parafialną Akcję Katolicką w pełnej strukturze (KSM, KSK, KSMm, KSMż), dla której był jednocześnie asystentem kościelnym. Trzy lata później objął kurację pw. św. Katarzyny w Lasowicach. Zmarł 6 listopada 1946 w Tarnowskich Górach i tam pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Emila Ottawy; AAKat, AL 1227; Schematyzm 1929-1938; WD 1928, nr 7, s. 50; 1931, nr 8-9, s. 100; 1935, nr 2, s. 166; Olszar, Duchowieństwo, s. 494.