Otrzonsek Jan

Z e-ncyklopedia

Otrzonsek Jan OFM (1890-1962), imię zakonne Oswald

Urodził się 28 kwietnia 1890 w Bełku. Był uczniem Kolegium Serafickiego we Wrocławiu-Karłowicach. Nowicjat odbył w latach 1910-1911 w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1916 we Wrocławiu. Po święceniach kapłańskich pracował jako stacjonariusz w Prudniku, Borkach Wielkich i Raciborzu. Był także gwardianem w Borkach Wielkich, na Górze Św. Anny i w Nysie. Definitorium Prowincji powierzyło o. Oswaldowi w 1935 roku budowę nowego klasztoru w Raciborzu. Po II wojnie światowej był przełożonym w Dusznikach-Zdroju i Gliwicach. Od czerwca 1950 do maja 1957 roku pełnił obowiązki pierwszego powojennego proboszcza parafii franciszkańskiej w Gliwicach. Po odzyskaniu klasztoru w Prudniku w 1956 roku został jego gwardianem. Wyremontował kościół pw. św. Józefa i klasztor. Udało mu się w dużej części sprowadzić inwentarz kościoła i klasztoru, który był rozproszony niemal po całej Polsce. Ostatni okres życia spędził w Borkach Wielkich, gdzie zmarł 17 stycznia 1962. Spoczął na cmentarzu klasztornym w Borkach Wielkich.

Bibliografia

Opracowanie własne.